Ochroniarz na wózku

Ochroniarz na wózku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ciężko niepełnosprawne osoby na stanowiskach ochroniarzy - to według Najwyższej Izby Kontroli sposób niektórych firm na wyłudzenie dodatkowych pieniędzy od państwa.
NIK skontrolowała skontrolowała przedsiębiorstwa ochroniarskie, mające status zakładów pracy chronionej. Okazało się, że istnieją firmy, dla których wysoki stopień niepełnosprawności fizycznej nie jest przeszkodą w zatrudnianiu na stanowisku ochroniarza.

Jak powiedział wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Piotr Kownacki, inne uchybienia to m.in. finansowanie ze środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych bieżącej działalności zakładu, zaniżanie środków na pomoc dla  niepełnosprawnych, niezapewnianie im opieki medycznej.

oj, pap