PiS antymonopolowy

PiS antymonopolowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawo i Sprawiedliwość chce zablokowania fuzji banków Pekao SA i BPH. Partia wysłała list do Marka Belki z wnioskiem, by rząd podjął odpowiednie kroki.
Zdaniem PiS, połączony bank zdominuje polski rynek, na którym jest zbyt mała konkurencja; połączenie obu banków będzie "źle służyło polskiej gospodarce" - powiedział Wojciech Jasiński (PiS). PiS obawia się m.in. zwolnień w bankach, które - zdaniem posłów - mogą wynieść ok. 6 tys. osób.

Fuzja zagranicznych akcjonariuszy Pekao SA i BPH, czyli UniCredito i HVB, rozpocznie się 23 sierpnia. Decyzja w sprawie połączenia Pekao SA i BPH może zapaść dopiero jesienią, a na fuzję banków zgodę musi wyrazić m.in. Komisja Nadzoru Bankowego (KNB).

Kazimierz Marcinkiewicz (PiS) dodał: "Apelujemy do KNB, także do  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o bardzo precyzyjne zbadanie tej operacji i wykorzystanie każdego pretekstu, by nie wyrazić na to zgody".

Zdaniem Jasińskiego, UOKiK może nie wydać zgody z tego względu, że fuzja będzie źle służyć konkurencji. Stwierdził też, że Prawo bankowe "pozwala nam powiedzieć nie".

Marcinkiewicz dodał, że lepiej byłoby, żeby jeden z banków -  Pekao SA lub BPH, został kupiony przez bank zainteresowany rozwinięciem działalności na polskim rynku.

Tatiana Kuwak-Frentzel z biura prasowego Pekao SA przekazała, że bank nie komentuje wypowiedzi posłów.

W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, prezes Pekao SA Jan Krzysztof Bielecki, pytany o możliwe zwolnienia pracowników mówił, że obecnie dyskusja o tym, co byłoby po fuzji banków, jest przedwczesna i dopiero po transakcji "będzie można się zastanowić nad szczegółowym planem operacyjnym dotyczącym połączenia".

Rzecznik prasowy UOKiK Elżbieta Anders powiedziała, że kwestie zgody na koncentrację działalności reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Są też przepisy prawa wspólnotowego, które są stosowane od 1 maja 2004.

Art. 19 pkt 1 ustawy stanowi, że prezes UOKiK zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub  umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Punkt 2 art 19 stanowi też, że prezes UOKiK wydaje zgodę na  dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja zostaje ograniczona, w przypadkach uzasadnionych - w szczególności jeśli koncentracja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, a także gdy może wywrzeć pozytywny wpływ na  gospodarkę narodową.

Na początku czerwca br. prezes UOKiK Cezary Banasiński informował, że w ciągu dwóch tygodni po ewentualnym zwróceniu się przez UniCredito do Komisji Europejskiej o zgodę na fuzję z HVB, wyda opinię w sprawie połączenia banku Pekao z BPH.

Szacunki dotyczące możliwości zwolnienia w Polsce 6 tys. pracowników połączonych banków przedstawiali analitycy CSFB. Ich zdaniem, po połączeniu Pekao i BPH powstałaby największa instytucja bankowa w Polsce, z udziałami rynkowymi przekraczającymi 20 proc. i deklasująca obecnego lidera - PKO BP. Po połączeniu obu banków ich aktywa wyniosłyby blisko 112 mld zł i  byłyby o 22 proc. wyższe niż aktywa PKO BP (87,4 mld zł).

Posłowie PiS zaapelowali też do rządu, by wstrzymał wszystkie prywatyzacje, w tym - prywatyzację Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa, zaś do ministra finansów, by jeszcze w sierpniu obniżył akcyzę na paliwa w związku z rosnącymi cenami ropy naftowej.

ss, pap

 0

Czytaj także