3 mld zł więcej na budowę dróg. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

3 mld zł więcej na budowę dróg. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Budowa drogi
Budowa drogi Źródło: Shutterstock / Stockr
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającą m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę i remont dróg w największych miastach. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mają zostać zwiększone o 3 mld zł.

przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Nowelizację ustawy poparło 451 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowe obwodnice

Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

Dofinansowanie dla samorządów

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach 2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom .

Czytaj też:
Rząd dofinansuje budowę dróg lokalnych. 3 miliardy zł mają pomóc walczyć z kryzysem

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także