Ardanowski: Wszyscy poszkodowani przez suszę otrzymają pomoc. Pieniądze są zabezpieczone

Ardanowski: Wszyscy poszkodowani przez suszę otrzymają pomoc. Pieniądze są zabezpieczone

Jan Krzysztof Ardanowski
Jan Krzysztof Ardanowski Źródło:Newspix.pl / TEDI
Wszyscy rolnicy, uprawnieni o uzyskania wsparcia z powodu strat w gospodarstwach, wywołanych ubiegłoroczną suszą, takie wsparcie otrzymają, zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– Nie jest prawdą, że nie ma środków na pomoc suszową. Te pieniądze są zabezpieczone – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zaznaczył, że nie jest jedynie możliwe realizowanie tej pomocy w tym roku w formule de minimis.

– Wystąpiłem do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu de minimis na rok 2020 lub na skorzystanie z limitu na rok następny, ale otrzymaliśmy absolutny zakaz wypłaty należnych rolnikom środków w formule de minimis. Dlatego przygotowaliśmy inne rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc suszową. Wszyscy uprawnieni taką pomoc otrzymają w dotychczasowej, ustalonej wysokości –zapewnił minister.

Pomoc dla poszkodowanych przez suszę

Przed dwoma tygodniami Rady Ministrów podjęła uchwałę (w trybie obiegowym) w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Chodzi o zwiększenie wydatków na ten cel o 400 mln zł.

Dodatkowo w połowie czerwca sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na przesunięcie 676 mln zł na pomoc dla z powodu ubiegłorocznej suszy (z rezerw celowych na realizację projektów finansowych ze środków unijnych oraz ze środków na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa).

Według stanu z I poł. czerwca, w ramach pomocy z powodu suszy wypłacono za ub. rok 1 243 mln zł, z czego 710 mln zł w ub. roku i 533 mln zł w tym roku. W roku ubiegłym rolnicy złożyli wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł.

Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Czytaj też:
Ardanowski: W nowym budżecie unijnym ponad 42 mln zł... dla pszczół