12 tys. zł na dziecko. Premier podsumował Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

12 tys. zł na dziecko. Premier podsumował Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzina z małym dzieckiem
Rodzina z małym dzieckiem Źródło: Pixabay
12 tys. złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy oraz 400 zł na żłobek dla pozostałych dzieci. Premier Mateusz Morawiecki mówił o realizacji Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

W piątek 10 września przypadło 100 dni od konwencji, na której politycy Zjednoczonej Prawicy przedstawili założenia Polskiego Ładu. Przyszedł czas na pewne podsumowania i premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 ustaw, które zaczną obowiązywać w pierwszej kolejności.

Jednym z postanowień w obszarze polityki rodzinnej jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tys. złotych, które rodzice otrzymają dla dzieci w wieku 12-36 miesięcy. Rodzice będą mogli sami wybrać, czy będą pobierać po 1000 złotych przez rok czy po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata.

Premier przyznał, że nie udało się zrealizować celów, które przyświecały programowi Rodzina 500+, a więc dzietność nie poszła w górę w oczekiwanym stopniu. „Nie jest dobrze, ale jest wystarczająco dobrze i dlatego kolejna próba, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” – powiedział Morawiecki.

twitter

Pieniądze dla rodziców jedynaków i pierwszych dzieci

Rząd przewidział również wsparcie na dzieci, które nie są objęte powyższym świadczeniem, czyli jedynaków lub pierwszych dzieci w rodzinie. To dofinansowane do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie w kwocie 400 zł miesięcznie będzie przysługiwało rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Przyznawane będzie na wniosek.

Dofinansowanie będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia). Nie ma możliwości zamiany go na gotówkę.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Nie tylko dla urodzonych po 1 stycznia 2022 roku

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 roku. Rodzice dzieci, które urodzą się wcześniej, również skorzystają ze wsparcia.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Czytaj też:
Polski Ład sfinansują wielkie korporacje. Rząd wprowadzi nowy podatek

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także