Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i jak działa?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i jak działa?

Inflacja wzrasta, a ubezpieczenie OC jest tańsze.
Inflacja wzrasta, a ubezpieczenie OC jest tańsze. Źródło: Materiał Partnera

Choć w Polsce istnieje obowiązek posiadania polisy OC przez właścicieli pojazdów, zdarza się, że niektórzy kierowcy jego nie dotrzymują. W sytuacji, gdy dopuści się on kolizji drogowej, poszkodowany nie może egzekwować środków od towarzystwa ubezpieczeniowego obsługującego jego polisę, gdyż takowe nie istnieje. W tym momencie sprawą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co warto o nim wiedzieć? Jakie są jego zadania? W jakich przypadkach należy kontaktować się z tą instytucją?

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG, to instytucja działająca na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Została powołana do życia w 1990 roku, kiedy na polskim rynku nastąpił gwałtowny rozwój sektora ubezpieczeniowego. W obecnych czasach można śmiało stwierdzić, że instytucja UFG jest niezbędna – pełni ważną funkcję. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pomaga bowiem kierowcom, którzy zostali poszkodowani w kolizjach i wypadkach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców.

Jakie są zadania i obowiązki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Do obowiązków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wiele kluczowych kwestii. Instytucja ta realizuje swoje zadania na podstawie założeń zawartych w unijnej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej miał bowiem przygotować odpowiednie narzędzie umożliwiające osobom trzecim dostęp do informacji dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC wszystkich pojazdów zarejestrowanych w kraju. Takie rozwiązanie pozwala na prostsze i szybsze rozwiązanie spraw związanych z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczeniowe firmy zagraniczne.

Upadłość towarzystwa ubezpieczeniowego a UFG

Pierwszy obowiązek dotyczy zaspokajania roszczeń osób, które ucierpiały w wyniku upadłości zakładu ubezpieczeń społecznych. Wówczas UFG wypłaca 50% należności z umów ubezpieczenia na życie oraz 100% wierzytelności z ubezpieczeń OC. Wypłacana kwota nie może jednak przekroczyć 30 000 euro. Można więc stwierdzić, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny działa tak samo w przypadku niewypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku upadłości instytucji bankowych.

Odszkodowanie dla ofiary wypadku z udziałem kierowcy bez ważnego OC

Kolejnym, bardzo ważnym zadaniem UFG jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, których sprawcą była osoba nieposiadająca ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W Polsce każdy kierowca posiadający pojazd ma obowiązek zakupu ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Bez posiadania tej polisy samochodowej nie mają oni prawa poruszać się pojazdem po polskich drogach. Zdarza się jednak, że łamią oni prawo i wsiadają za kółko, mimo tego, że nie posiadają ważnego OC swojego samochodu. Każdego roku UFG przyjmuje około 6 500 zgłoszeń od osób poszkodowanych przez kierowców nieposiadających obowiązkowej polisy. Poszkodowany uzyskuje wówczas odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który to będzie egzekwował poniesiony wydatek od właściciela nieubezpieczonego pojazdu, który ma obowiązek zwrotu kwoty wypłaconej przez instytucję. Warto powołać się w tym momencie na dane opublikowane przez UFG. Kierowca „rekordzista” jeżdżący bez ważnego OC ma już na swoim koncie zawrotną kwotę, którą musi zwrócić do UFG – wynosi ona ponad 4 mln złotych!

Fundusz wypłaca również należne odszkodowanie w sytuacji, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia. W zależności od rodzaju szkody, możliwa jest wypłaca pełnej sumy ubezpieczenia lub tylko jej części. Na wypłatę całości odszkodowania można liczyć w przypadku szkody osobowej.

Kontrola posiadania OC przez kierowców

Należy również wspomnieć o tym, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada należne uprawnienia do przeprowadzania kontroli pojazdów pod kątem posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykorzystuje w tym celu swój system komputerowy, dzięki któremu może zweryfikować, czy dany posiadacz pojazdu regularnie opłaca swoje składki ubezpieczeniowe. Zadanie te jest wypełniane przez UFG wzorowo, bowiem co roku wykrywa on tysiące kierowców, którzy poruszają się po drogach bez ważnej polisy.

Ośrodek Informacji UFG

Kolejnym ważnym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest prowadzenie Ośrodka Informacji. To miejsce, w którym gromadzone są na przykład:

  • dane dotyczące umów ubezpieczeń OC i AC zawieranych przez właścicieli pojazdów,
  • informacje o zaistniałych zdarzeniach drogowych, w wyniku których towarzystwa ubezpieczeniowe musiały wypłacić odszkodowanie,
  • informacje o szkodach wyrządzonych przez kierowców,
  • historie polis OC i AC danych pojazdów.

Wszelkie informacje są przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe, które mają obowiązek zgłaszania ich do UFG. Również ta instytucja przekazuje wszelkie zebrane dane ubezpieczycielom. Istnieje pomiędzy nimi bieżąca i systematyczna wymiana informacji.

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można również znaleźć wiele ciekawych informacji i narzędzi, które mogą pomóc w niektórych sytuacjach. Za pośrednictwem witryny można bowiem w prosty i szybki sposób sprawdzić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej danego pojazdu. Pomoże to zweryfikować, czy dany kierowca porusza się pojazdem z wykupioną ważną polisą. Taka informacja będzie niezbędna także podczas zakupu auta używanego. Do ustalenia informacji konieczne jest podanie jedynie numeru VIN pojazdu. Po jego wpisaniu wyszukiwarka przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pojazdu, a także datę ważności ubezpieczenia OC. Strona internetowa pozwala również sprawdzić całą historię szkód, które zostały pokryte z odszkodowań uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych.

UFG czy towarzystwo ubezpieczeniowe – gdzie zgłosić szkodę?

Poszkodowani kierowcy często nie wiedzą, do kogo mają się zgłosić w sytuacji wystąpienia wypadku lub kolizji drogowej. Warto wiedzieć, że osoba ubezpieczona powinna skontaktować się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym. Może to zrobić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię lub przez internet, wysyłając wiadomość e-mail albo korzystając z formularza na stronie lub osobiście, udając się do wybranego oddziału ubezpieczyciela. Możliwy jest wybór preferowanej formy kontaktu. Należy jednak pamiętać o obowiązujących terminach zgłoszenia sprawy.

Osoba poszkodowana nie zgłasza zdarzenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To towarzystwo ubezpieczeniowe obsługujące polisę poszkodowanego nawiąże kontakt z UFG w celu wyjaśnienia sprawy i dopełnienia formalności związanych z wypłatą należnego odszkodowania.

Czytaj też:
Czy OC jest za wysokie? Coraz więcej kierowców go nie płaci

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także