Kredyt kupiecki – co to jest i jak działa?

Kredyt kupiecki – co to jest i jak działa?

Kontenery, eksport (zdj. ilustracyjna)
Kontenery, eksport (zdj. ilustracyjna) Źródło: Fotolia / chungking
Kredyt kupiecki to forma finansowania, której nie znajdziesz w ofercie banków czy firm pozabankowych. Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Niekiedy w firmach występują problemy z płynnością finansową. Przedsiębiorcy szukają rozwiązania w bankach, wnioskując o kredyt dla firm czy limit w koncie lub np. w firmach faktoringowych, decydując się na faktoring. Dobrą opcją może być również skorzystanie z kredytu kupieckiego. Czym jest, kto i na jakich warunkach może go udzielić i kto może się o niego ubiegać? Sprawdź odpowiedzi na te i inne pytania.

Co to jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki to nic innego jak możliwość zapłaty za dany towar lub usługi w późniejszym terminie. Jego inna nazwa to kredyt towarowy lub kredyt handlowy. Jest udzielany przez sprzedawcę, a skorzystać z niego może kupujący, czyli kontrahent nabywający dane towary lub usługi. Transakcja odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są podmiotami kredytu. Najczęściej korzystają z niego osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, ale jest dostępny dla różnego rodzaju firm.

Mówiąc w skrócie, kredytem kupieckim nazywa się każdą transakcję kupna-sprzedaży, w której nie doszło do zapłaty, lecz został ustalony termin odroczenia płatności.

Kredyt kupiecki – jak działa?

Kredyt kupiecki jest udzielany w formie odroczonego terminu płatności. Jest to więc możliwość zapłaty za nabyty towar lub usługę w późniejszym terminie. Formalności związane z udzieleniem kredytu kupieckiego są ograniczone do minimum – sprzedawca wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. Na fakturze widnieją wszystkie dane firmowe przedsiębiorcy. Z uwagi na to, że jest to rodzaj pożyczki pozabankowej, pod uwagę nie są brane takie parametry, jak np. zdolność kredytowa czy obroty firmy, przede wszystkim liczy się tutaj zaufanie do kontrahenta.

Czas, w którym należy dokonać zapłaty za towar, nazywany jest czasem kredytowania. Liczba dni odroczenia jest ustalana pomiędzy dwoma stronami. Kredyt kupiecki jest udzielany przez sprzedawcę, który jest przedsiębiorcą. Zaś to, kto może otrzymać kredyt kupiecki, również zależy od klienta – jest on bowiem udzielany przedsiębiorcom, którzy są odbiorcami usługi lub towaru.

Ile wynosi czas kredytowania przy kredycie kupieckim?

Jak już wspomnieliśmy, czas odroczenia terminu płatności jest ustalany przez strony transakcji, a więc przez sprzedawcę oraz kupującego. W dużej mierze jest on uzależniony od wartości zakupów, ale również od specyfiki branży. Zazwyczaj stosowany jest termin odroczenia wynoszący 30 dni, ale bywają przypadki, że jest on krótszy lub dłuższy. Propozycja wydłużonego terminu zwłoki w zapłacie jest zwykle równoznaczna tym, że obie strony transakcji darzą siebie zaufaniem, a więc sprzedający ma pewność, że otrzyma dane środki w terminie umownym.

Czym jest odwrócony kredyt kupiecki?

Bywają sytuacje, kiedy kredyt kupiecki występuje w innej, odwrotnej formie. Wówczas to dostawca towaru lub usługi jest kredytobiorcą. Kiedy tak się dzieje? Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprzedawca pobiera od swojego kontrahenta zaliczkę, ale nie wydaje towaru „od ręki”. Korzysta on z możliwości odroczenia dostawy towaru lub usługi, którą przekazuje w ręce nabywającego w późniejszym terminie. Wówczas mamy do czynienia właśnie z odwróconym kredytem kupieckim. Różni się on tym, że to, nie kupujący jest kredytobiorcą, bowiem nie płaci od razu za swój zakup, ale sprzedawca nie dostarcza zakupu w chwili zapłaty zaliczki lub zapłaty za całość towaru lub usługi.

Ile kosztuje kredyt kupiecki?

W większości przypadków kredyt kupiecki nic nie kosztuje. Kredytobiorca jest bowiem zwolniony z zapłaty jakichkolwiek odsetek (kredyt ten nie jest oprocentowany), prowizji czy konieczności zakupu produktów dodatkowych, jak to bywa w bankach, oraz uiszczenia opłat dodatkowych. Należy się jednak liczyć z tym, że sprzedawca raczej nie udzieli zniżek czy rabatów, które są możliwe do otrzymania przy zakupie i natychmiastowej płatności. Warto również pamiętać, że w przypadku niewywiązania się z umowy, a więc braku zapłaty za towar czy usługę w odroczonym terminie, zostaną naliczone odsetki karne. Przekroczenie terminu zapłaty wiąże się bowiem z dodatkowymi kosztami. Dlatego ważne jest, by zapłacić za swój zakup w wyznaczonym terminie.

Limit kupiecki – czym jest?

Z uwagi na to, że kredyt kupiecki jest udzielany w pewnym stopniu na podstawie zaufania, istnieje pojęcie tzw. limitu kupieckiego, którego celem jest zabezpieczenie sprzedającego na wypadek problemów finansowych przedsiębiorcy nabywającego towary lub usługi. Limit kupiecki to określenie górnej granicy wysokości wszystkich należności, jakie dane przedsiębiorstwo może odroczyć kontrahentowi w ramach kredytu kupieckiego. Mówiąc prościej, jest to wyznaczenie kwoty, jaka może zostać zapłacona w późniejszym terminie. Jest to zabezpieczenie dla kredytodawcy na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Dzięki temu, może on zabezpieczyć również swoje interesy, by nie utracić płynności finansowej w swoim przedsiębiorstwie.

Skonto – co to takiego?

Skonto jest zniżką, jaka jest udzielana kontrahentom podczas zakupów firmowych. Jest ona określona w stosunku procentowym – sprzedawca udziela rabatu, np. w wysokości 10% kwoty zakupów. W przypadku chęci skorzystania z kredytu kupieckiego, w większości przypadków rabat ten nie jest udzielany. Sprzedający umożliwiają bowiem skorzystanie z jednej z dwóch opcji:

  • płatności natychmiastowej – dokonując płatności w chwili otrzymania towaru lub usługi, można liczyć na otrzymanie należnego rabatu oferowanego przez sprzedającego,
  • odroczonej płatności – w przypadku skorzystania z kredytu kupieckiego, rabaty za zakupy nie są udzielane.

W jakim celu korzysta się z kredytu kupieckiego?

Główną zaletą kredytu kupieckiego jest to, że nie jest to forma finansowania oferowana przez banki czy finansowe firmy pozabankowe. Wiąże się więc z zerowymi lub minimalnymi kosztami, które należy ponieść podczas transakcji. Dzięki temu, firma może nabyć dane towary lub usługi, które są niezbędne w codziennej pracy lub umożliwią rozwój firmy nawet w przypadku, gdy w danej chwili przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków na ich zakup. Kredyt kupiecki pomaga zatem utrzymać płynność finansową w przedsiębiorstwie bez ponoszenia kosztów dodatkowych. Jest to oferta niezwykle konkurencyjna na tle kredytów bankowych – mówi się nawet, że jest to najtańszy kredyt dla firm, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Kredyt kupiecki umożliwia korzystanie z towaru lub usługi i np. ich dalszą sprzedaż bez konieczności angażowania środków własnych lub korzystania z dodatkowych kredytów. Jest to więc świetna opcja dla przedsiębiorców, którzy nie chcą korzystać z wysokooprocentowanych pożyczek i kredytów firmowych, o które mogliby ubiegać się w instytucjach bankowych.

Kredyt kupiecki – zalety i wady

Tego rodzaju finansowanie jest dobrą opcją dla kupującego. Może on bowiem dokonać płatności w późniejszym terminie, przez co nie poniesie kosztów zakupu. Możliwe jest wówczas nabycie towarów i usług nawet, gdy w firmie występują chwilowe problemy finansowe. Kredyt kupiecki umożliwia dysponowanie cudzymi zasobami, co może wpłynąć np. na zachowanie terminów płatności.

Kolejną zaletą jest również brak oprocentowania i zerowe lub niskie koszty, jakie są związane z tego rodzaju kredytem. W odróżnieniu od kredytów bankowych, nie są tutaj naliczane odsetki, ani nie jest pobierana prowizja za jego udzielenie. Plusem jest również brak formalności i szybka oraz prosta procedura udzielenia finansowania. Wystarczy bowiem faktura z odpowiednią adnotacją, tj. podaniem terminu odroczenia zapłaty.

Wadą takiego rozwiązania jest z pewnością ryzyko jego udzielenia. Sprzedający nie ma bowiem 100% pewności, że kontrahent uiści należności w wyznaczonym terminie i nie ucierpią na tym jego finanse firmowe. Niezapłacenie za nabyte towary lub usługi w ustalonym czasie może zatem wpłynąć na utratę jego płynności finansowej.

Kredyt kupiecki jest zatem świetnym rozwiązaniem dla kupującego, jednak sprzedającemu nie przynosi on żadnych korzyści finansowych, a nawet wnosi ryzyko takiej transakcji. Dzięki niemu może on jednak zyskać nowych kontrahentów, z którymi zbuduje długofalowe relacje, a kolejne zakupy będą opiewać na coraz wyższe kwoty.

Czytaj też:
Wierzytelność – co to jest?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także