Kredyt a umowa zlecenie – czy można wziąć kredyt na umowie zlecenie?

Kredyt a umowa zlecenie – czy można wziąć kredyt na umowie zlecenie?

Doradca kredytowy - zdjęcie ilustracyjne
Doradca kredytowy - zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / stockfour
Utarło się przekonanie, że kredyt z banku lub innej instytucji finansowej mogą otrzymać jedynie te osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę oraz najlepiej na czas nieokreślony. W rzeczywistości choć lista wymagań na udzielenie pożyczki i jej wysokość jest znacznie dłuższa, to na jej czele niezmiennie od lat widnieje informacja o warunkach zatrudnienia kredytobiorcy. Czy w takim razie osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenie mają jakiekolwiek szanse na otrzymanie kredytu? Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pozytywne rozpatrzenie decyzji? Sprawdź!

Kredyt a umowa zlecenie

W każdym banku, aby otrzymać kredyt, pracownicy muszą uruchomić specjalne procedury i tym samym sprawdzić, czy konsument spełnia wszystkie wymagania. Warto w tym momencie zauważyć, że w przypadku kiedy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, to bank może udzielić mu pożyczki, ale nie musi. Wynika to z tego, że choć w teorii warunki zatrudnienia są ważne, to w praktyce istnieją jeszcze inne, często ważniejsze kryteria. Przede wszystkim warunkiem udzielenia kredytu (zarówno gotówkowego, jak i hipotecznego) jest zdolność kredytowa kredytobiorcy, a ta sprawdzana jest różnymi metodami.

Umowa zlecenie a zdolność kredytowa

Kiedy bank otrzyma już złożony wniosek o przyznanie pożyczki, rozpoczyna się procedura kredytowa, której celem jest dokładne sprawdzenie przez analityków, czy dany kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać zadłużenie. Jest to sprawdzanie zdolności kredytowej. Obliczenia są oparte na opracowanych wzorach i brane są pod uwagę takie czynniki, jak:

 • forma zatrudnienia – zdolność kredytowa rośnie, jeśli pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę najlepiej na czas nieokreślony. Dzięki temu analitycy wiedzą, że będą regularne i stabilne dochody, które pozwolą na spłatę zaciągniętej pożyczki. Z tego też powodu każdy inny rodzaj umowy nieco obniża szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt, ale należy pamiętać, że istnieją też inne, ważne czynniki do spełnienia.
 • dochody – najlepiej, aby posiadać jak najwyższe dochody, dzięki którym spłata rat nie będzie problemowa.
 • staż pracy – im dłużej dany pracownik jest zatrudniony w jednym zakładzie pracy oraz na im dłuższy czas podpisana jest umowa, tym lepiej dla kredytobiorcy i jego zdolności kredytowej.
 • historia kredytowa – w tym przypadku brane są pod uwagę wszystkie dotychczasowe zobowiązania oraz ich spłaty w terminie.
 • wykształcenie – najlepiej, aby było jak najwyższe.
 • stan cywilny – osoby będące w związkach małżeńskich mają zazwyczaj większa zdolność kredytową niż osoby niebędące w parze.
 • obecne zobowiązania – w tym przypadku analitycy sprawdzają wszystkie aktualnie zaciągnięte pożyczki i kredyty, jak również limity na kontach i kartach kredytowych. Zdolność kredytowa jest tym większa, im mniej (lub najlepiej wcale) powyższych zobowiązań.
 • status zawodowy – w przypadku statusu zawodowego mowa przede wszystkim o samej firmie, w której pracuje kredytobiorca – jaka jest jej wielkość, od ilu lat znajduje się na rynku, czy jest dobrze prosperująca.
 • rodzaj nieruchomości – w przypadku kredytów hipotecznych, mniejsze ryzyko kredytowania jest zazwyczaj zauważalne podczas zakupu gotowych, wykończonych już mieszkań lub domów.
 • liczba osób na utrzymaniu – im mniej osób pozostaje na utrzymaniu kredytobiorcy, tym większe szanse, że bank udzieli mu kredytu.
 • miesięczne wydatki i zobowiązania – w przypadku comiesięcznych wydatków związanych z życiem, jak np. czynsz, rachunki lub zakupy spożywcze najlepiej, aby były one jak najniższe względem wynagrodzenia.
 • zadłużenie komornicze – jeśli kredytobiorca ma zadłużenie komornicze, którego nie spłacił, to niestety bank nie udzieli mu kredytu czy pożyczki.

Czy można otrzymać kredyt będąc zatrudnionym na umowie zlecenie?

Jak już zostało wspomniane, największe szanse na przyznanie zdolności kredytowej mają osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i najlepiej na czas nieokreślony. Niemniej jednak nawet osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie mają szanse na przyznanie kredytu czy to gotówkowego, czy nawet hipotecznego. Wynika to z tego, że banki sprawdzając zdolność kredytową biorą pod uwagę nie tylko formę zatrudnienia, ale też wiele innych czynników, jak np. wysokość zarobków czy okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Warto również wspomnieć, że w przypadku kredytu hipotecznego minimalny okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Z tego też powodu osoby, które podpisały umowę zlecenia na przykładowe 3 miesiące nie mają żadnych szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank.

Innym ważnym elementem dla banku jest też ciągłość zatrudnienia. Jeśli przykładowo pracownik ma podpisaną aktualną umowę na 3 miesiące, ale posiada poprzednie umowy z tym samym pracodawcą, to podczas starania się o przyznanie kredytu powinien przedstawić wszystkie dotychczasowe umowy. Należy też podkreślić, że niektóre banki do obliczenia zdolności kredytowej uwzględniają tylko połowę rzeczywistych dochodów netto, a ponadto weryfikują ostatni roczny PIT. Z tego też powodu, jeśli przykładowo umowa została podpisana przykładowo w sierpniu zeszłego roku i wynosi już 12 miesięcy, to bank i tak niestety weźmie pod uwagę kwotę z rocznego rozliczenia. W tym przypadku będzie to 5 miesięcy pracy podzielonych przez 12. Dlatego jeśli zamierzamy ubiegać się o przyznanie kredytu, to najlepiej robić to pod koniec roku podatkowego.

Kredyt na umowie zlecenie – niezbędne dokumenty

Aby wybrany bank rozpoczął procedurę kredytową, trzeba najpierw dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy zlecenia. Są to:

 • wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z aktualnym pracodawcą,
 • oświadczenie o wysokości kosztów z umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który co miesiąc przelewane jest wynagrodzenie pracownicze,
 • PIT 37 (za poprzedni rok lub dwa poprzednie lata w zależności od banku) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy.

Przed udaniem się do banku warto też sprawdzić wcześniej, jakie wymagania mają poszczególne instytucje, gdyż mogą one znacznie się od siebie różnić. Dzięki wcześniejszemu zweryfikowaniu zaoszczędzimy sobie czas na stanie w kolejkach i ewentualne odmowy.

Czytaj też:
Karta kredytowa - czym jest i jak działa?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także