Efektywność energetyczna budynków: wzrost świadomości użytkowników nieruchomości

Efektywność energetyczna budynków: wzrost świadomości użytkowników nieruchomości

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości. Jest to po części wynik wzrostu wymagań prawnych dotyczących efektywności energetycznej budynków. Znaczący, a często wręcz decydujący wpływ mają również najemcy zwracając coraz większą uwagę na powierzchnie, które zajmują. Stawiane wymagania dotyczące spełnienia ,,standardów zielonego budownictwa" z jednej strony podyktowane są kwestiami wizerunkowymi, a z drugiej wymiernymi korzyściami finansowymi.

Kraje Unii Europejskiej zobligowane są do wprowadzenia prawnych i administracyjnych rozwiązań regulujących wykorzystanie energii w budynkach i poświadczenie poziomu wykorzystania energii za pomocą systemu świadectw energetycznych. Jednocześnie na świecie zyskują na znaczeniu ,,systemy zielonej certyfikacji". Przy ich pomocy ustalane są standardy rynkowe obejmujące także zagadnienia efektywności energetycznej lecz po uzupełnieniu o składowe komfortu użytkowników i miar zrównoważonego budownictwa w prosty, transparentny sposób przekazują informacje o budynku dla potencjalnych inwestorów. Dla nich podjęcie właściwej decyzji w danym momencie skutkować będzie zyskiem na przestrzeni kolejnych lat. Certyfikaty w czytelny sposób określają szeroko pojmowaną jakość budynku pełniej definiując jego rynkową pozycję.

Zagadnienie ,,zielonych budynków" to jednak nie tylko kwestia certyfikacji i pozycji rynkowej danego budynku. Ceny energii na wielu rynkach rosną, co jest bezpośrednią przyczyną zwracania przez najemców powierzchni komercyjnych coraz baczniejszej uwagi na budynki efektywne energetycznie. Dla przykładu od lat podaje się, że budynki certyfikowane w systemie LEED na poziomie Gold w porównaniu do rynkowej średniej: zużywają 25% mniej energii i 11% mniej wody, ich utrzymanie kosztuje 19% mniej, ocena zadowolenia najemców z użytkowania takich powierzchni jest wyższa o 27%, emisja gazów cieplarnianych do atmosfery jest mniejsza o 34%[1]. Należy jednocześnie podkreślić, że budynki są odpowiedzialne za 38% emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz 73% całościowej konsumpcji energii elektrycznej[2]. Jako że rośnie świadomość najemców, co do wzrostu kosztów energii zaczynają oni poszukiwać powierzchni w budynkach wydajniejszych energetycznie. Odbywa się to kosztem starszych budynków, które nie spełniają aktualnych standardów rynkowych w tym zakresie, a to z kolei skutkuje spadkiem wartości dla inwestorów.

Ta rynkowa ewolucja sprawiła, że konieczne stało się wykształcenie nowoczesnych form analiz wyznaczających globalną ocenę wpływu rozwiązań budownictwa bazującego na idei zrównoważonego rozwoju na wartość nieruchomości. Właściciele nieruchomości musieli zainwestować w nowe kompetencje: ocenę efektywności energetycznej budynków, wdrożenie procesów certyfikacji, wycenę kosztów adaptacji istniejących lub projektowania nowych powierzchni zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju, ale także właściwe zarządzanie procesami budowlanymi - mówi Tomasz Augustyniak, Dyrektor Zarządzający firmą Go4Energy wyspecjalizowanej w badaniach i analizach zużycia energii w budynkach oraz w opracowywaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Na rynku istnieje wiele systemów certyfikacji. Decydując się na dany system inwestor powinien wziąć pod uwagę szereg czynników globalnych, jak i uwarunkowania lokalne charakterystyczne dla danego kraju. Są to aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, czy też technologiczne. Należy pamiętać, że system certyfikacji to jedynie element całościowego programu zrównoważonego budownictwa. Pozostałymi częściami składowymi są: odpowiednia wiedza na temat zarządzania danymi nieruchomościami i edukacja użytkowników, aby w pełni wykorzystać możliwości zielonych budynków - podsumowuje Tomasz Augustyniak. 

***

Go4Energy świadczy profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie racjonalnego wykorzystania energii w budynkach. Opierając się na najnowocześniejszych rozwiązaniach symulacyjnych od lat współpracuje z wieloma inwestorami, właścicielami budynków, projektantami, wykonawcami oraz firmami zarządzającymi budynkami.

W ofercie firmy znajdują się między innymi analizy zużycia energii w budynku, komfortu termicznego użytkowników, oświetlenia dziennego, jakości środowiska i powietrza wewnętrznego. Na podstawie obliczeń, symulacji i modelowania tworzone są projekty racjonalizacji zużycia energii w budynkach projektowanych. Uzupełnienie modeli teoretycznych wynikami pomiarów stanowi zaś bazę analiz dla budynków istniejących.  

Działając w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju Go4Energy wspomaga swoich klientów długoterminowymi projektami zarządzania energią w budynkach, racjonalizacji na etapie koncepcyjnym, projektowym i eksploatacyjnym, wdraża projekty commissioning'u, oraz współpracuje w zakresie certyfikacji BREEAM i LEEDGo4Energy świadczy usługi dla firm działających we wszystkich sektorach rynku nieruchomości: biurowym, handlowym, magazynowym i mieszkaniowym.

Więcej informacji: www.g4e.pl

[1] U.S . Department of Energy (2011). Re-Assessing Green Building Performance: A Post Occupancy Evaluation of 22 Buildings

[2] Department of Energy (2011). Buildings Energy Data Book. Buildings Share of Electricity Consumption/Sales


dostarczył infoWire.pl
 

Czytaj także