Prywatyzacja PKO BP odcisnęła się na obrazie GPW

Prywatyzacja PKO BP odcisnęła się na obrazie GPW

Dodano:   /  Zmieniono: 
Warszawski parkiet nie jest oblegany przez inwestorów. Wolumen całkowitych obrotów w lipcu na głównym parkiecie wyniósł 19,2 mld zł i był o 11 proc. niższy niż rok wcześniej. Również wartość samego indeksu zniżkuje o prawie 15 proc. Dobrze za to rozwija się rynek obligacji.
Obraz głównego parkietu nie jest jednoznaczny: z jednej strony spadają obroty, z drugiej rośnie liczba transakcji (o 7 proc. w stosunku do lipca 2011 r.). Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli oddzielimy obroty sesyjne od parkietowych. Te pierwsze spadły o 11 proc., natomiast te drugie wystrzeliły w górę (o blisko połowę). Dynamika ta jest w znacznej mierze wynikiem prywatyzacji PKO BP. Jeśli natomiast chodzi o wartość indeksu WIG, to od początku 2012 r. zyskał 6,8 proc.
 
Na rynku alternatywnym kolejne drastyczne spadki. Inwestorzy z widoczną rezerwą podchodzą do inwestycji na NewConnect. W lipcu obroty sesyjne wyniosły 49,8 mln zł. Tymczasem w ubiegłym roku było to 110,6 mln zł. Liczba transakcji również została zredukowana niemal o połowę. W ciągu 12 miesięcy do końca lipca NCIndex stracił 34,6 proc., z czego od początku roku 18,5 proc.
 
Optymistycznie za to prezentuje się sytuacja na rynku papierów dłużnych. Lipcowe obroty na Catalyst wzrosły o 8,6 proc. w ujęciu rok do roku. Od początku stycznia obroty sesyjne wyniosły 975 mln zł i były o 32,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu rocznym Catalyst odnotowuje stałe dwucyfrowe tempo wzrostu wartości nominalnej notowanych instrumentów, czyli obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz listów zastawnych. Bardzo dynamicznie rośnie skala obrotów w transakcjach kasowych na hurtowym rynku obrotu obligacjami oraz bonami skarbowymi ? Tresury BondSpot Poland. Obroty w pierwszych siedmiu miesiącach 2012 r. odpowiadają za blisko 88 proc. całkowitego wolumenu transakcji w roku ubiegłym.
+
 0

Czytaj także