Raport Ericsson ConsumerLab przedstawia cyfrowy świat Generacji Z w Indiach

Raport Ericsson ConsumerLab przedstawia cyfrowy świat Generacji Z w Indiach

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl
  • Badania przeprowadzone w 16 miastach Indii opisują cyfrowe życie dzieci w wieku 9-11 lat oraz młodszych (12-15 lat) i starszych nastolatków (16-18 lat), należących do tzw. Generacji Z.
  • Ponad 30 milionów spośród 69 milionów przedstawicieli Generacji Z zamieszkałych w miastach posiada telefony komórkowe, a ponadto 3 miliony korzystają z telefonów do łączenia się z Internetem.
  • Dzieci sprawdzają możliwości nowych rozwiązań i używają technologii mobilnych w podobny sposób, jak nastolatki.
  • Rodzice korzystający z szerokopasmowej komunikacji mobilnej chętniej zapoznają swoje dzieci z nowymi urządzeniami i funkcjami.

Nowy raport Ericsson ConsumerLab zatytułowany Cyfrowe życie Generacji Z opisuje wpływ rozwiązań technologicznych na życie młodych mieszkańców indyjskich miast, którzy korzystają z urządzeń mobilnych. Okazuje się, że nawet w najmłodszej grupie wiekowej (9-11 lat) występuje znaczny poziom przyswojenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a procent użytkowników korzystających z mobilnego Internetu jest podobny jak w przypadku starszej młodzieży.

Fredrik Jejdling, dyrektor regionu Ericsson Indie, powiedział: Raport prezentuje doświadczenia dynamicznej grupy konsumentów. Ci młodzi ludzie będą w przyszłości kształtować rynek usług mobilnych w naszej branży.

Jesteśmy liderem w dziedzinie technologii szerokopasmowej komunikacji mobilnej, usług zarządzanych i systemów OSS/BSS. Przeprowadziliśmy szczegółowe badania, by pomóc współpracującym z nami operatorom zidentyfikować nowe trendy pojawiające się wśród klientów dodał Fredrik Jejdling.

Jednym z głównych ustaleń raportu jest wzrost liczby najmłodszych użytkowników telefonów komórkowych: już 30 milionów spośród 69 milionów członków Generacji Z zamieszkałych w miastach dysponuje takim urządzeniem. 21% indyjskich dzieci i młodszych nastolatków z tej grupy korzysta z mobilnych usług internetowych w takim samym stopniu, jak starsza młodzież. W przypadku młodszych grup wiekowych można nawet zaobserwować większe prawdopodobieństwo pewnych zachowań, na przykład ściągnięcia filmu z serwisu YouTube co najmniej raz w tygodniu. Dzieci spędzają codziennie około siedem godzin na używaniu gadżetów w telefonach komórkowych, oglądaniu telewizji i korzystaniu z konsol do gier. Łącznie 58% przedstawicieli Generacji Z zamierza zrezygnować z oglądania telewizji na rzecz korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego.

Coraz istotniejsze stają się mechanizmy społecznościowe. 77% badanych członków Generacji Z wyraża niezadowolenie z jakości usług w tym obszarze. Młodzi ludzie oczekują natychmiastowego rozwiązania problemów i uzyskania odpowiedzi na pytania, i to również za pośrednictwem takich mechanizmów.

Poziom wykorzystania szerokopasmowej transmisji mobilnej w tym segmencie zależny jest od uwarunkowań rodzinnych. Rodzice korzystający z takich rozwiązań chętniej zapoznają swoje dzieci z nowymi możliwościami. Obecnie 3 miliony użytkowników szerokopasmowej komunikacji mobilnej zamieszkałych w indyjskich miastach to osoby poniżej 18. roku życia. Ponadto 35% użytkowników niekorzystających z tej technologii i posiadających odpowiednie urządzenia zamierza jej użyć w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 

Jedynie jedna trzecia rodziców jest w stanie kontrolować komunikację dzieci ze światem zewnętrznym. Osoby takie oczekują od dostawców udostępnienia usług umożliwiających zarządzanie i monitorowanie wykorzystania telefonu komórkowego i Internetu przez młodszych członków rodziny. Aż 76% rodziców chciałoby uzyskać od usługodawców rejestr połączeń oraz wiadomości wysyłanych przez dzieci, a 63% byłoby zainteresowanych aplikacją, która blokowałaby niepożądane treści. Co ciekawe, 30% użytkowników w grupie wiekowej 9-18 lat korzysta z filtrów prywatności, uniemożliwiających innym osobom podejrzenie zawartości wyświetlacza telefonu.


Informacje na temat raportu

Dział Ericsson ConsumerLab India przeprowadził szeroko zakrojone badania, obejmujące 16 miast w Indiach, 3421 wywiadów z użytkownikami telefonów komórkowych w wieku od 9 do 18 lat oraz z 1000 rodzicami. Uwzględniono łącznie 7785 miejskich gospodarstw domowych. Stanowi to reprezentację 69 milionów użytkowników ze środowisk miejskich, należących do wszystkich klas społecznych i ekonomicznych. Badanie miało zasięg ogólnokrajowy i obejmowało cztery duże aglomeracje miejskie oraz inne miejscowości, m.in. Bangalore, Ahmedabad, Hajdarabad, Lucknow, Patna, Kota, Chandigarh, Pune, Guwahati, Cuttack, Ujjain oraz Belgaum.

W raporcie uwzględniono czas spędzany przez respondentów w ciągu dnia na wykonywaniu różnych czynności, w tym korzystaniu z urządzeń elektronicznych, a także zagadnienia dotyczące szerokopasmowej transmisji mobilnej i podejmowania decyzji związanych z wyborem usług telekomunikacyjnych.  Przedstawiono również trendy występujące wśród rodziców dzieci z obszarów miejskich.

Generacje X i Y to odpowiednio osoby urodzone w latach 1965-1979 oraz 1980-1995. Raport definiuje Generację Z jako osoby urodzone w latach 1994-2004.

Przed rozmową z dzieckiem osoby prowadzące badania uzyskiwały zgodę rodziców lub opiekunów. Obecność rodziców lub opiekunów była wymagana w czasie wywiadu, szczególnie w przypadku młodszych dzieci.


Ericsson ConsumerLab głos konsumenta

Ericsson ConsumerLab od ponad 15 lat bada zachowania klientów i ich preferencje, w szczególności działania i opinie związane z produktami i usługami teleinformatycznymi. Ericsson ConsumerLab udostępnia unikatowe analizy dotyczące trendów rynkowych i konsumenckich.

Wiedza analityczna gromadzona jest w ramach globalnego programu badania klientów, obejmującego co roku wywiady z udziałem 100 000 osób z ponad 40 krajów i 15 wielkich miast, co stanowi statystyczną reprezentację 1,1 mld ludzi. Stosowane są metody zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Łączny czas prowadzonych wywiadów mierzony jest w setkach godzin. W badaniach uczestniczą klienci z różnych obszarów kulturowych.

Analitycy Ericsson ConsumerLab działają we wszystkich regionach, w których obecna jest firma Ericsson, dzięki czemu uzyskują globalny obraz rynku rozwiązań teleinformatycznych i stosowanych modeli biznesowych.

Wszystkie raporty ConsumerLab można znaleźć w serwisie www.ericsson.com/consumerlab.


O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Źródło: Ericsson Sp. z o.o.;
dostarczył:
netPR.pl
+
 0

Czytaj także