Ruszył konkurs na najlepszą pracę doktorską o tematyce energetycznej

Ruszył konkurs na najlepszą pracę doktorską o tematyce energetycznej

Dodano:   /  Zmieniono: 

Grupa ENERGA zaprasza doktorantów do udziału w konkursie na najlepszą pracę poświęconą problematyce przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Celem konkursu jest promocja osiągnięć badawczych na polskich uczelniach.

Autorzy trzech najciekawszych prac naukowych otrzymają od Grupy ENERGA nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. złotych. Dodatkowo, najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach magazynu naukowego Acta Energetica.

W konkursie mogą uczestniczyć doktoranci polskich uczelni wyższych, którzy w latach akademickich 2012/13 oraz 2013/14 obronili prace doktorskie poświęcone energetyce. Zakres tematyczny zgłaszanych prac powinien dotyczyć technicznych, ekonomicznych lub technologicznych problemów przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 15 listopada br.

- Propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej, sposobów jej wykorzystywania, a także zachęcanie do dyskusji na temat szans i problemów jakie stoją przed energetyką, to element działań edukacyjnych Grupy ENERGA realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania w tym zakresie prowadzimy na wszystkich szczeblach edukacji. Począwszy od programu Planeta Energii, w ramach którego uczymy najmłodszych uczniów o bezpiecznym i racjonalnym korzystaniu z energii elektrycznej, poprzez cykliczny konkurs Energia Przyszłości skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończąc na stażach dla studentów i absolwentów szkół wyższych w ramach projektu Akademii Energii. Teraz wychodzimy z propozycją dla  doktorantów - mówi Katarzyna Kowalska, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji ENERGA SA.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym doktoranci nadsyłają w formie papierowej i elektronicznej swoje prace, wraz z oświadczeniami promotora, dziekana wydziału oraz opinią recenzentów pracy doktorskiej i wyciągiem z obrony. W drugim etapie jury, w którego skład będą wchodzić pracownicy naukowi uczelni wyższych, powołani przez prezesa ENERGA SA, wybierze trzy najciekawsze prace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 stycznia 2015 roku. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.actaenergetica.org.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.actaenergetica.org

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa ENERGA

infoWire.pl
 0

Czytaj także