Wyniki finansowe: zyski LG wzrastają o 125%

Wyniki finansowe: zyski LG wzrastają o 125%

Dodano:   /  Zmieniono: 

24 procentowy wzrost w segmencie Smartfonów pozytywnie przekłada się na wzrost profitowości firmy

Firma LG Electronics Inc. (LG) ogłosiła najnowsze wyniki finansowe, z których wynika, iż  zysk netto za rok 2014 wyniósł 474,81 mln USD (501,40 mld KRW), co oznacza wzrost o 125% w stosunku do roku 2013. Zysk operacyjny wzrósł wyraźnie w 2014 roku do poziomu 1,73 mld USD (1,83 bln KRW), co w porównaniu do zeszłorocznego wyniku (1,14 mld USD, czyli 1,25 bln KRW) wskazuje na wzrost o 46%. Skonsolidowany przychód za cały rok wyniósł 55,91 mld USD (59,04 bln KRW), na co miał wpływ dział Mobile i wzrost sprzedaż smartfonów LG aż o 24%.

W czwartym kwartale 2014 skonsolidowany przychód firmy wyniósł 14,06 mld USD (15,27 bln KRW), a zysk operacyjny sięgnął 253,31 mln USD (275,1 mld KRW). W porównaniu do Q4 2013 jest to wzrost o 28%. W związku z zaprzestaniem działalności w segmencie telewizorów plazmowych, odnotowano także w tym okresie stratę, która wyniosła 189,41 mln USD (205,7 mld KRW) netto.

Całoroczny zysk operacyjny działu Home Entertainment firmy LG wyniósł 482,01 mln USD (509 mld KRW), co daje wzrost o 31% w skali roku, podczas gdy całoroczny przychód podniósł się do poziomu 18,35 mld USD (19,38 bln KRW). O 20% (5,00 mld USD, czyli 5,43 bln KRW) wzrosły przychody w Q4 co jest m.in. rezultatem większego zainteresowania telewizorami w sezonie świątecznym w Europie, krajach WNP i Ameryce Północnej.

Pomimo silnej konkurencji oraz niekorzystnych różnic kursów walut na rynkach wschodzących, firma optymistycznie podchodzi do swoich prognoz, zwłaszcza w segmentach telewizorów premium  - OLED oraz ULTRA HD, które nadal będą rosnąć wraz z segmentem wyświetlaczy komercyjnych.

Dział Mobile Communications firmy LG odnotował 16-procentowy wzrost rocznego przychodu do poziomu 14,26 mld USD (15,06 bln KRW).

Na taki wynik największy wpływ miały dostawy w Ameryce Północnej, które w porównaniu do Q4 poprzedniego roku wzrosły o 78%. Przychody w czwartym kwartale wyniosły 3,48 mld USD (3,78 bln KRW), co oznacza 5-procentowy wzrost.

W roku 2014 sprzedano 59,1 miliona smartfonów (spośród 78,2 mln telefonów komórkowych LG) - to o 24% więcej niż w porównaniu do poprzedniego roku. Ze względu na coraz większą, globalną konkurencję, w bieżącym roku firma LG zamierza skoncentrować się na wzmacnianiu pozycji marki i zwiększaniu skuteczności swoich działań na wybranych, kluczowych rynkach.

Dział Home Appliance firmy LG zanotował całoroczną sprzedaż w wysokości 10,93 mld USD (11,54 bln KRW). Nieco słabsze wyniki Ameryki Północnej zostały zrekompensowane wzrostem sprzedaży w Europie oraz na rynkach wschodzących, takich jak Bliski Wschód, Afryka i Azja Południowo-Wschodnia. Przychód w czwartym kwartale wzrósł do 2,65 mld USD (2,88 bln KRW), natomiast zysk operacyjny wynoszący 78,27 mln USD (85 mld KRW) był o 64 procent wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 2 procent wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie w 2013. By utrzymać dobre wyniki działu HA, firma LG zamierza wzbogacić swoją ofertę o innowacyjne, energooszczędne produkty oraz poprawić konkurencyjność kosztową.

Dział Air Conditioning & Energy Solutions LG uzyskał całoroczne przychody w wysokości 4,32 mld USD (4,56 bln KRW) oraz 241,57 mln USD (255,1 mld KRW) zysku operacyjnego. Sprzedaży w Q4 wyniosła 719,52 mln USD (781,4 mld KRW), co oznacza, że była o 9% większa niż w analogicznym okresie roku 2013. Jest to wynik stopniowego wzrostu sprzedaży klimatyzatorów komercyjnych. W dobie wahań gospodarki światowej, LG planuje zwiększyć konkurencyjność cenową oraz wzbogacić ofertę o produkty energooszczędne.

Wyjaśnienia dotyczące kursów walut w 4. kw. 2014

Wyniki finansowe przed audytem ogłoszone przez firmę LG Electronics są oparte na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i dotyczą kwartału rozpoczynającego się 1 stycznia 2014. Kwoty w wonach koreańskich (KRW) zostały przeliczone na dolary amerykańskie (USD) po uśrednionym kursie z odpowiedniego kwartału: 1086 KRW za 1 USD (4. kw. 2014) oraz 1062 KRW za 1 USD (4. kw. 2013). Średni kurs za cały rok 2014 wynosił 1056 KRW za 1 USD.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: LG Electronics

infoWire.pl
 

Czytaj także