Ponad 100 milionów na cyberbezpieczeństwo od NCBR

Ponad 100 milionów na cyberbezpieczeństwo od NCBR

Pieniądze, zdj. ilustracyjne
Pieniądze, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
105,4 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wsparcie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa w ogłoszonym właśnie, trzecim konkursie w ramach programu CyberSecIdent.

Głównym celem programu CyberSecIdent jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych do 2023 roku. Program koncentruje się na tworzeniu i rozwijaniu rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Efektem realizowanych przy wsparciu NCBR projektów ma być także wdrażanie nowych metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

– Nowe technologie wspierają rozwój gospodarczy kraju, ale mają także ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego, podnoszenia jakości życia społeczeństwa – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP w czwartek przez NCBR.

– Postępująca digitalizacja przynosi Polakom wiele korzyści, m.in. prostszy i szybszy dostęp do usług, w tym usług administracji publicznej, znosi bariery komunikacyjne, zmniejsza wykluczenie poszczególnych grup społecznych. Państwo wspiera te procesy, dbając jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa kraju i obywateli w cyberprzestrzeni – podkreślił wicepremier.

Minimum 3 mln złotych

Uruchomiony przez NCBR konkurs jest skierowany do jednostek naukowych i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe (złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych) lub naukowo-przemysłowe (w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca).

Minimalna wartość projektu to 3 mln zł, a dofinansowanie fazy badawczej (badania przemysłowe i prace rozwojowe) w przypadku jednostek naukowych wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie przez te jednostki.

– Cyberbezpieczeństwo to temat, który - nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy - dotyczy nas wszystkich – stwierdził p.o. dyrektora NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie. – Agenda badawcza naszego programu obejmuje całe spektrum tematów: zarówno technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, oraz w zakresie tożsamości cyfrowej, jak i rozwijanie technik i procesów analiz w obu tych obszarach. Zróżnicowanie tematyczne projektów wyłonionych w poprzednich konkursach pokazuje, że polscy inżynierowie mają odpowiedni potencjał, by tworzyć nowe rozwiązania – podkreślił.

W dwóch dotychczasowych konkursach CyberSecIdent dofinansowanie z NCBR w łącznej wysokości ponad 106 mln zł otrzymało 10 projektów. Jednostki naukowe i wyspecjalizowane firmy pracują m.in. nad: prototypem kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa; skalowalnym i wydajnym rozwiązaniem programistycznym chroniącym sieci operatorskie przed atakami typu DDoS; czy prototypem urządzenia i systemu do wykrywania ataków bądź wycieków informacji za pomocą unikalnego podejścia do obserwacji ruchu sieciowego z wielu perspektyw wewnątrz sieci.

Nabór wniosków w nowym konkursie potrwa od 23 sierpnia do 7 października br.

Czytaj też:
Małe firmy sądzą, że rozwiązywanie problemów IT to strata czasu

Źródło: Nauka w Polsce PAP