Ostatni dzień na dopełnienie formalności w sprawie PPK. Za spóźnienie firmy zapłacą ogromną karę

Ostatni dzień na dopełnienie formalności w sprawie PPK. Za spóźnienie firmy zapłacą ogromną karę

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Shutterstock / Łukasz Wróbel
Dziś mija termin podpisywania przez firmy ważnej umowy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli przedsiębiorstwo tego nie zrobi, będzie musiało się liczyć z surową karą.

Ostatni dzień na podpisanie umowy dotyczącej zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi mają firmy, które weszły w skład pierwszej puli przedsiębiorstw, w których nowe rozwiązanie zostanie wdrożone. Chodzi o 3088 firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników.

Firmy te muszą do dziś porozumieć się z pracownikami w sprawie wyboru instytucji, która będzie prowadziła program PPK w danym przedsiębiorstwie. Wybór „operatora” nie oznacza bowiem jeszcze, że pieniądze zostaną już przesyłane do wybranego funduszu. Następny ważny termin to 12 listopada. To wtedy minie czas podpisania umowy z operatorem, która będzie początkiem odprowadzania składek.

Jeśli firmy nie wyrobią się dziś z podpisaniem porozumienia z pracownikami, grozi im kara wysokości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok.

Firmy niegotowe na PPK

Na początku października KPMG przedstawiło wyniki raportu dotyczącego wdrażania PPK. Wynika z niego, że zaledwie 19 proc. organizacji zatrudniających powyżej 250 osób zadeklarowało w sierpniu br. pełną gotowość do wdrożenia PPK, jednak aż 70 proc. przyznało, że jest w trakcie zaawansowanego procesu wdrażania programu. Respondenci zadeklarowali, że zrealizowanymi w największym stopniu są kwestie związane z pierwszą fazą wdrożeń - czyli przygotowaniem harmonogramu wdrożenia PPK, którego zrealizowanie zadeklarowało 40 proc. przedsiębiorstw oraz konsultacjami pracowniczymi, które zrealizowano w 45 proc. firm.

„Warto jednak zwrócić uwagę, że kwestie organizacyjne budzące największe obawy 62 proc. przedsiębiorców, pozostają zrealizowane na dość niskim poziomie. Zaledwie 22 proc. ankietowanych przez KPMG firm przyznało, że dostosowało wewnętrzne regulacje do wymogów PPK, dodatkowo tylko 19 proc. organizacji dostosowało do wymogów PPK własne systemy IT. Jednocześnie aż co trzecia firma przyznała, że znajduje się dopiero w momencie przygotowań do rozpoczęcia realizacji wymaganych etapów wdrożenia PPK” – czytamy także.

Największe wyzwania

Według KPMG, badane organizacje przyznają, że przystosowanie systemów IT do obsługi programu jest najistotniejszym elementem mającym wpływ na wdrożenie PPK (61 proc. wskazań). Czterech na dziesięciu respondentów badania wskazuje również na potrzebę uzyskania wsparcia na etapie wdrożenia ze strony instytucji finansowej oraz zapewnienia właściwych zasobów i mechanizmów do obsługi programu wewnątrz organizacji.

– Można powiedzieć, że główny ciężar wdrożenia programu pracowniczych planów kapitałowych spoczywa obecnie na przedsiębiorstwach. Pracodawcy bowiem, obok pracowników i państwa są podmiotami, które w przyszłości będą aktywnie partycypowały w gromadzeniu środków finansowych w ramach PPK, ale dodatkowo już teraz muszą dołożyć znaczących wysiłków organizacyjnych i finansowych, aby wdrożyć PPK. Płynne wdrożenie aspektów operacyjnych PPK, zapewniające łatwą i poprawną obsługę programu dla pracowników oraz poziom ich partycypacji w największych przedsiębiorstwach objętych koniecznością wdrożenia PPK w pierwszej kolejności, mogą mieć istotny wpływ na decyzje kolejnych grup pracowniczych przystępujących do programu w późniejszym terminie – powiedział partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce Jan Karasek, cytowany w komunikacie.

Czytaj też:
Firmy niegotowe na PPK. Większość wdroży wersję minimalną

Opracował:
Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także