Ruszyło przyjmowanie wniosków do 300+. Co zrobić, aby pieniądze trafiły do nas wcześniej?

Ruszyło przyjmowanie wniosków do 300+. Co zrobić, aby pieniądze trafiły do nas wcześniej?

Szkoła, uczeń
Szkoła, uczeń / Źródło: Fotolia / contrastwerkstatt
Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę świadczenia 300+, czyli programu Dobry Start. Co trzeba zrobić?

Od dziś rodzice mogą składać wnioski do wypłaty świadczenia z programu Dobry Start, czyli tak zwanego 300+.

Jak otrzymać 300+?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa 30 listopada, ale banki przypominają, że im wcześniej takie dokumenty zostaną złożone, tym wcześniej pieniądze trafią na konto rodziców. Jak informuje bank BNP Paribas, jeden z wielu komercyjnych operatorów, którzy uczestniczą w systemie – „Wnioski można składać aż do 30 listopada, ale warto zrobić to wcześniej. Osoby, które złożą go w lipcu lub sierpniu, otrzymają świadczenie do 30 września. Wnioski złożone później będą realizowane w ciągu 2 miesięcy od ich złożenia. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu”.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można składać na kilka sposobów. Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski można składać na tej samej zasadzie i w tych samych instytucjach, co wniosek o wypłatę świadczenia Rodzina 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

300+ – komu się należy?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj też:
Maląg: Na 500+ rząd wydał już łącznie 114 mld zł

Źródło: gov.pl / BNP Paribas
+
 0

Czytaj także