Ponad 11 mld euro dla Polski. Po pomoc do KE zgłosiło się piętnaście państw

Ponad 11 mld euro dla Polski. Po pomoc do KE zgłosiło się piętnaście państw

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Źródło:Shutterstock / Alexandros Michailidis
Komisja Europejska zaproponowała 11,2 mld euro pożyczek dla Polski w ramach instrumentu SURE, którego celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa, poinformowała Komisja. Do piętnastu państw, które zwróciły się o taką pomoc, ma zostać przekazanych łącznie 81,4 mld euro.

– Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś poczyniliśmy istotny krok w tym kierunku. Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałam utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 mld euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE – powiedziała przewodnicząca .

Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę wsparcie zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek na korzystnych warunkach. Będą mogły z nich zostać pokryte koszty zmniejszenia wymiaru czasu pracy w trakcie pandemii czy inne środki, wprowadzone jako reakcja na pandemię, zwłaszcza wśród osób, prowadzących działalność na własny rachunek.

11,2 mld dla Polski

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które zwróciły się o wsparcie, i po dokonaniu oceny ich wniosków Komisja zaproponowała Radzie Europejskiej następujący podział środków:

 • Belgia - 7,8 mld euro
 • Bułgaria - 511 mln euro
 • Czechy - 2 mld euro
 • Grecja - 2,7 mld euro
 • Hiszpania - 21,3 mld euro
 • Chorwacja - 1 mld euro
 • Włochy - 27,4 mld euro
 • Cypr - 479 mln euro
 • Łotwa - 192 mln euro
 • Litwa - 602 mln euro
 • Malta - 244 mln euro
 • Polska - 11,2 mld euro
 • Rumunia - 4 mld euro
 • Słowacja - 631 mln euro
 • Słowenia - 1,1 mld euro

W ramach instrumentu SURE wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 100 mld euro. Przedstawione Radzie przez Komisję wnioski w sprawie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego opiewają na łączną kwotę 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich. Portugalia i Węgry złożyły już formalne wnioski, które są już poddawane ocenie. Komisja zakłada, że wkrótce zostanie przedstawiony wniosek ws. udzielenia wsparcia Portugalii i Węgrom. Pozostałe państwa członkowskie wnioski te mogą złożyć.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE będą wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Komisja spodziewa się, że państwa członkowskie niedługo zakończą proces finalizacji umów gwarancyjnych.

W ramach odpowiedzi na pandemię w kwietniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie instrumentu SURE. Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające SURE 19 maja 2020 r.

Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji ma odpowiadać jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto Unii Europejskiej w oparciu o budżet na 2020 r.

Czytaj też:
Optymizm na rynkach. Impulsem znów wieści o leczeniu COVID-19