Senat jednogłośnie za nowelizacją budżetu. 109,3 mld zł deficytu i cięcia w wydatkach na służby

Senat jednogłośnie za nowelizacją budżetu. 109,3 mld zł deficytu i cięcia w wydatkach na służby

Senat w trakcie głosowań nad "Piątką dla zwierząt"
Senat w trakcie głosowań nad "Piątką dla zwierząt" Źródło: X / Senat RP / @PolskiSenat
Senat jednogłośnie opowiedział się za nowelizacją budżetu na 2020 rok. Poprawki zakładają deficyt w wysokości 109,3 mld zł i cięciu wydatków na służby państwowe i urzędy.

Senat przyjął jednogłośnie nowelizację budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6 proc., średnioroczną inflacją na poziomie 3,3 proc. oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8 proc. na koniec roku. Jednocześnie wprowadził do niej cztery poprawki, w tym zakładającą przesunięcie środków na cele zdrowotne oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Nowelizacja budżetu. 2 mld zł na ochronę zdrowia

Przyjęta poprawka zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel mają pochodzić z ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł).

Senat proponuje utworzenie rezerwy celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności w wysokości 1 mln zł oraz rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

Nowelizacja budżetu. Cięcia w służbach i urzędach

Inna z przyjętych poprawek zmniejsza łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o ok. 100 mln zł kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3 proc. wobec 2,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8 proc. z 5,1 proc. założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4 proc. (wobec 0,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2 proc. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5 proc. (wobec 6 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3 proc.

Czytaj też:
Kościński: Finanse publiczne są we względnie dobrej sytuacji