Wraca zasiłek opiekuńczy. Wiemy, ile będzie kosztował

Wraca zasiłek opiekuńczy. Wiemy, ile będzie kosztował

Kobieta opiekująca się dzieckiem
Kobieta opiekująca się dzieckiem Źródło: Shutterstock / Dragana Gordic
Rada Ministrów podała szacowany koszt zasiłku opiekuńczego, który ze względu na nauczanie zdalne obowiązuje od 9 do 29 listopada.

Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 9 do 29 listopada to 2,8 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

„Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 2,3 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 440 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 27 mln zł” – podano w uzasadnieniu.

Około 1,9 mln uprawnionych dzieci

Skutki finansowe oszacowano przy założeniu, że liczba dzieci w wieku do lat 8 (na podstawie danych GUS) wynosi ok. 1,9 mln, - przeciętna liczba dzieci w rodzinie - 1,5, - przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł, - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 21 dni.

„Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym” – podano także.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony?

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czytaj też:
Nauka zdalna rozszerzona. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go otrzymać?

Źródło: ISBnews