Nauka zdalna rozszerzona. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go otrzymać?

Nauka zdalna rozszerzona. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go otrzymać?

Praca zdalna połączona z opieką nad dzieckiem
Praca zdalna połączona z opieką nad dzieckiem Źródło:Pexels / Anastasia Shuraeva
Od 9 listopada obowiązuje rozszerzony program nauki zdalnej. Objęte zostały nim wszystkie dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ich opiekunom przysługuje zasiłek opiekuńczy. Oto zasady jego przyznawania.

Rada Ministrów doprecyzowała zapisy dotyczące wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osób, które ze względu na pandemię muszą pozostać w domu, aby opiekować się dzieckiem.

Nauka zdalna. Zamknięte podstawówki

Co ważne, od 9 listopada na nauczanie zdalne przeszły także dzieci uczące się w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Ich rodzice i opiekunowie to dodatkowa grupa, która może ubiegać się o takie świadczenie

„Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych” – czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Zasiłek opiekuńczy. Konieczne zaświadczenie

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na podstawie nowego rozporządzenia należy złożyć oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanych obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych. Chodzi o wniosek, który zapisany jest w ustawie regulującej zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy. Pracodawca może skontrolować

W rozporządzeniu zawarto także zapis, który pozwala pracodawcy na skontrolowanie, czy jego pracownik faktycznie przebywa na zwolnieniu ze względu na konieczność opieki. „Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu” – czytamy dalej.

Co ważne, mimo że rozporządzenie weszło w życie 3 listopada, to punkt dotyczący zasiłku obowiązuje z datą wsteczną. O wypłatę świadczenia mogą się więc ubiegać wszyscy, którzy spełniają kryteria i którzy byli zmuszeni do opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie od 24 października.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Czytaj też:
Wraca zasiłek opiekuńczy. Od kiedy można go pobierać? Minister Maląg zdradza szczegóły

Źródło: WPROST.pl