Wraca zasiłek opiekuńczy. Od kiedy można go pobierać? Minister Maląg zdradza szczegóły

Wraca zasiłek opiekuńczy. Od kiedy można go pobierać? Minister Maląg zdradza szczegóły

Marlena Maląg
Marlena Maląg Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III będzie przysługiwał od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach, jakie obowiązywały we wrześniu br. – powiedziała Maląg.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. I rząd na taki krok się zdecydował.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także, gdy uczęszczanie dzieci do szkół i innych placówek nie jest możliwe ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje następującym osobom:

  • rodzicom dzieci do lat 8
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą

Nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa do 26 lipca br. Później został przywrócony za okres od 1 do 20 września br. Teraz rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

Czytaj też:
Nowe obostrzenia, a więc i kolejne zasiłki opiekuńcze. Minister Maląg deklaruje pomoc

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także