Przeciętne wynagrodzenie w górę. Etatowy pracownik zarabia średnio ponad 5800 zł

Przeciętne wynagrodzenie w górę. Etatowy pracownik zarabia średnio ponad 5800 zł

Pieniądze w portfelu
Pieniądze w portfelu / Źródło: Shutterstock / ASkwarczynski
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu br. wzrosło o 9,5 proc. w ujęciu rocznym, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,9 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,1 proc. i wyniosło 5 843,75 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2 proc. i wyniosło 6 352 tys. osób, podano w komunikacie.

„W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem lipca br. (o 0,2 proc.), a w lipcu br. było na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br. Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2021 r. wynikał m.in. z zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych, sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-1). Porównując sierpień 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku, przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,9 proc”. – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

„W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w sierpniu 2021 r. w porównaniu z lipcem 2021 r., odnotowano minimalny spadek o 0,1 proc. W poprzednim roku, w sierpniu 2020 r. do lipca 2020 r. także obserwowano spadek płac, jednak nieco większy, tj. o 0,8 proc. W skali roku (sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,5 proc. Przed rokiem (sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,1 proc”. – czytamy dalej. Konsensus rynkowy to 8,7 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 1,1 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Czytaj też:
Średnie wynagrodzenie ponownie w górę. Statystyczny Polak zarabia już prawie 6 tys. zł

Źródło: GUS
 1

Czytaj także