1000 zł na dziecko już od stycznia. Rusza Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

1000 zł na dziecko już od stycznia. Rusza Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Praca zdalna połączona z opieką nad dzieckiem
Praca zdalna połączona z opieką nad dzieckiem Źródło:Pexels / Anastasia Shuraeva
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że 1 stycznia rusza nowy program skierowany do rodzin z dziećmi w wieku od 12 do 36 miesięcy. To  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych transzach: po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. To rodzice podejmą decyzję, jaka częstotliwość bardziej odpowiada ich potrzebom. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego), a środki nie będą opodatkowane.

Program zacznie obowiązywać z początkiem roku, ale skorzystają z niego również rodzice, których dzieci narodzą się przed 1 stycznia. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

twitter

W jaki sposób złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rodzic będzie mógł złożyć wniosek o kapitał na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia oraz na miesiąc po ukończeniu 12. miesiąca życia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

I tak, jeśli dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2022 roku (na przykład przyszło na świat w sierpniu 2020 roku), rodzice powinni złożyć wniosek w styczniu. Świadczenie zostanie przyznane od stycznia i będzie przysługiwać do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy.

Program „Maluch Plus” w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Ustawa o RKO zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a więc np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio instytucji. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie „Maluch Plus” będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objęte ok. 110 tys. dzieci.

Czytaj też:
Będzie dodatkowe „500 plus” dla rodziców. Posłowie przegłosowali nowe przepisy