Państwo wypłaci 14. emeryturę. Przyjęto projekt ustawy

Państwo wypłaci 14. emeryturę. Przyjęto projekt ustawy

W listopadzie do emerytów trafi czternaste świadczenie
W listopadzie do emerytów trafi czternaste świadczenie Źródło: Shutterstock
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, w ramach której wypłacona zostanie 14. emerytura.

Koniec niepewności w kwestii 14. emerytury. Po miesiącach dyskusji, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1338,44 złotych brutto, trafi do 7,7 milionów upoważnionych osób.

„Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

14. emerytura jesienią

W uzasadnieniu można znaleźć także proponowane terminy wypłaty dodatkowego świadczenia. MRiPS chce, aby czternastka trafiła do emerytów i rencistów jesienią 2022 r. Emeryci i renciści otrzymali już także „trzynastki”. Wysokość obu świadczeń jest równa kwocie emerytury minimalnej. W tym roku to 1338,44 złotych brutto.

„Proponuje się, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r”. – można także przeczytać w uzasadnieniu.

Czytaj też:
Waloryzacja emerytur. Podwyższone świadczenia trafiły do 3,9 mln emerytów i rencistów

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także