Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - zrównoważony rozwój kluczem do sukcesu gospodarczego Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - zrównoważony rozwój kluczem do sukcesu gospodarczego Polski

Specjalna Strefa Ekonomiczna Mielec
Specjalna Strefa Ekonomiczna Mielec Źródło: Materiały prasowe
Polska gospodarka należy do najlepiej rozwiniętych w regionie. Sukcesy ostatnich trzech dekad plasują Polskę w ścisłej czołówce championów rozwoju. Jednocześnie model gospodarczy przyjęty po 1989 r. okazuje się niewydolny, jeśli chodzi o rozwój zrównoważony. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., dostrzegając potrzebę wsparcia rodzimej przedsiębiorczości, zwłaszcza na poziomie lokalnym, włącza się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zależy nam nie tylko na promowaniu silnych graczy rynkowych, ale wspieraniu tych, którzy mają potencjał, ale brakuje im kapitału, by osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Polska lokalna to ogromny i dotychczas niewykorzystany potencjał biznesowy. W Polsce mamy 255 miast średniej wielkości – od 20 do 100 tys. mieszkańców – i nawet niemal połowa z nich jest zagrożona utratą funkcji społecznych i gospodarczych. Według prognoz liczba mieszkańców miast powiatowych grodzkich w latach 2015–2050 skurczy się z 12,6 mln do ok. 9 mln, czyli o mniej więcej 25 proc. (wobec spadku w tym samym okresie ogólnej populacji Polski o 12 proc.).

Przyczyny złej kondycji gospodarczej mniejszych miast sięgają trzech dekad wstecz. Zmiany ustrojowe, a także administracyjne związane z ustaleniem nowych województw oraz wybór nie w pełni efektywnego modelu gospodarczego rozwoju, ignorującego zwłaszcza potrzeby mniejszych ośrodków, położyły się cieniem na lokalnej przedsiębiorczości. Konsekwencje tych zaniedbań obserwujemy do dziś.

Dlatego tak bardzo przedsiębiorcy z mniejszych miast potrzebują wsparcia publicznego – wdrożenie odpowiedniej strategii społeczno-gospodarczej, pomocy w finansowaniu przedsięwzięć biznesowych, restrukturyzacji i inwestycji w infrastrukturę. Efektywna działalność przedsiębiorstw – zarówno z sektora MŚP, jak i tych większych – jest w małych i średnich miastach trudniejsza ze względu na wysokie progi wejścia na rynek. Odpływ ludności do największych ośrodków, niska atrakcyjność dla przedsiębiorców powodują spadek dochodów mieszkańców, sprawiając, że wzrost w ujęciu lokalnym zostaje ograniczony.

Mechanizm ten działa na zasadzie samosprawdzającej się przepowiedni. Małe miasta są zbyt małe, by osiągać sukces gospodarczy, w związku z tym kolejni inwestorzy patrzą na nie jeszcze mniej przychylnie, co jeszcze bardziej obniża potencjał rozwojowy. Ambicją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest pomóc wyrwać się z tej pułapki.

Przyciąganie biznesu – Program Fabryka

Aby miasta średnie mogły wzrastać gospodarczo i konkurować o pozyskanie inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, ARP S.A. łączy samorządy i przedsiębiorstwa. W 2018 roku ARP S.A. uruchomiła Program Fabryka, w którego ramach razem ze swoją spółką ARP Operator tworzy budynki biurowo-usługowe.

Barierą zarówno dla firm, ale przede wszystkim dla samych miast, które mogłyby wykorzystać niepowtarzalną okazję dla własnego rozwoju, jest niska podaż i wysoki popyt na powierzchnie biurowe. Rynek pracy w mniejszych miastach jest coraz bardziej konkurencyjny ze względu na wysokie kwalifikacje pracowników i nadal stosunkowo niższe koszty pracy niż w aglomeracjach. Dlatego obecność takich inwestycji stanowiłaby pomoc dla firm rozpoczynających działalność lub planujących przeniesienie działalności do mniejszych miast, co pozwoliłoby podnieść ich atrakcyjność dla biznesu. Dzięki temu nastąpi lokalny wzrost zatrudnienia i przychodów kas samorządowych, będzie możliwa aktywizacja zawodowa pracowników oraz ograniczenie ich odpływu do dużych ośrodków. W myśl zasady „biznes przyciąga biznes”, obecność renomowanych firm i dobrze wykwalifikowana kadra będą przyciągać do miasta kolejne przedsiębiorstwa.

Jedną z lokalizacji Programu Fabryka jest Stalowa Wola, gdzie w styczniu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła budowę biurowca Urbi Ferro. Stanie się on przestrzenią nie tylko biurową, lecz także miejscem dla różnych biznesów handlowo-usługowych. Województwo podkarpackie to teren funkcjonowania dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) zarządzanych przez ARP S.A. – Euro-Parku Mielec i tarnobrzeskiego Euro-Parku Wisłosan. Działania inwestycyjne, które ARP S.A. podejmuje w ich obrębie, i połączenie potencjałów rozwojowych staną się dodatkowym impulsem do stwarzania jeszcze lepszych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców w Stalowej Woli, a co za tym idzie, przełoży się na dalszy rozwój miasta.

Dobry klimat dla inwestorów

Specjalne Strefy Ekonomiczne to kolejna domena ARP S.A. Spółka do swoich SSE oprócz największych międzynarodowych inwestorów przyciąga również lokalnych przedsiębiorców. Także w przypadku tych inwestycji kluczowym partnerem dla ARP S.A. są lokalne samorządy. Preferencyjne warunki, infrastruktura, atrakcyjna lokalizacja i zaplecze inwestycyjne przekładają się na sukcesy przedsiębiorców. To wpływa na wzrost samorządów – w regionach, gdzie są położone SEE, swoje siedziby mają najnowocześniejsze firmy, zostaje ograniczone bezrobocie i wsparty jest wzrost gospodarczy. Regiony niegdyś pomijane przez firmy stają się atrakcyjne dla otoczenia, zarówno pod względem wykorzystywanych w produkcji technologii, jak i oparcia swojej przyszłości na zielonej energii, takiej jak wodór, którą w ujęciu lokalnym ARP S.A. promuje.

Inwestycje w paliwo przyszłości – polskie Doliny Wodorowe

Błędem jest myśleć, że inwestycje w Polskę lokalną to krok wstecz jeżeli chodzi o globalne wyzwania rozwojowe. ARP S.A. daje regionom szanse na skorzystanie z potencjału innowacyjnych gałęzi przemysłu, jak chociażby wodór produkowany z odnawialnych źródeł energii (OZE). Polski wodór ma szanse stać się paliwem zielonej transformacji w UE i być odpowiedzią na założenia transformacji energetycznej związane z produkcją czystej energii, a także zbudować nową przewagę konkurencyjną dla firm z naszego kraju. Wodór zwiększy efektywność energetyczną i przyspieszy dekarbonizację transportu, ciepłownictwa oraz wielu dziedzin przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest zaangażowana w inaugurowanie kolejnych polskich dolin wodorowych. Do tej pory zainaugurowano działalność Mazowieckiej, Dolnośląskiej, Podkarpackiej, Mazowieckiej oraz Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, a także otwarto Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych w Kielcach.

Elektromobilność dla społeczności lokalnych

Tradycyjnie ARP S.A. jest zaangażowana w branże takie jak przemysł kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny czy wydobywczy - to one nadal stanowią trzon polskiej gospodarki. Jednocześnie ARP S.A. zależy na wspieraniu sektorów o dużym potencjale na przyszłość, dlatego inwestujemy w ekologiczny transport. ARP S.A. oferuje elektromobilne środki transportu publicznego poprzez spółkę ARP E-Vehicles, dzięki czemu przyjazne środowisku autobusy mogą trafić na drogi wielu gmin. W czerwcu br. Gmina Bełchatów zdecydowała się na zakup autobusu właśnie od spółki ARP E-Vehicles. Pojazdy Pilea niebawem będą też jeździć po drogach powiatu myszkowskiego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. patrzy na gospodarczy rozwój Polski kompleksowo. Jako Spółka Skarbu Państwa dysponujemy większymi możliwościami wspierania przedsiębiorców niż instytucje prywatne. Działamy w szerszym horyzoncie czasowym - stawiamy nie tylko na zysk w krótkim terminie, ale przede wszystkim na rozwój długoterminowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dostrzegamy potencjał tam, gdzie inni go nie widzą. Patrzymy na gospodarkę nie tylko przez pryzmat indywidualnych sukcesów, ale organicznie - wierzymy w potencjał polskich przedsiębiorców, dlatego wspieramy ich niemal w każdej branży, niezależenie od miejsca, w którym startują. Tak, krok po kroku, dokładamy swoją cegiełkę do wzmacniania polskiej gospodarki.

 0

Czytaj także