Koniec z wymianą hrywien. PKO BP informuje o wstrzymaniu skupu waluty

Koniec z wymianą hrywien. PKO BP informuje o wstrzymaniu skupu waluty

Hrywny
Hrywny Źródło:Shutterstock / olko1975
Od 25 marca do 9 września pełnoletni obywatele Ukrainy mogą wymieniać hrywny na walutę polską w oddziałach PKO Banku Polskiego. Jedna osoba może wymienić do 10 tys. hrywien – w jednej lub wielu transakcjach w ramach przyznanego limitu – przypomniano w komunikacie prasowym.

Dotychczas przeprowadzono w sumie ponad 98 tys. takich transakcji w 100 oddziałach banku. Mechanizm wymiany hrywien to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy przy wsparciu PKO Banku Polskiego. Decyzja o zakończeniu skupu hrywien została podjęta w porozumieniu z NBU, ponieważ program spełnił postawione przed nim cele, zapewniając uchodźcom z Ukrainy dostęp do ich własnych środków.

– Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę PKO Bank Polski angażuje się w pomoc uchodźcom wojennym. W tym czasie skupiliśmy się na konkretnych działaniach: dopasowaliśmy ofertę produktową, stworzyliśmy dodatkowe stanowiska do obsługi obywateli Ukrainy m.in. na PGE Narodowym, zaangażowaliśmy się w pomoc charytatywną i we współpracy z NBP umożliwiliśmy osobom uciekającym przed wojną wymianę przywiezionej gotówki. Jesteśmy bankiem pierwszego wyboru zarówno dla Polaków, jak i obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich kilku miesiącach przybyli do naszego kraju. Jestem przekonany, że dzięki atrakcyjnej ofercie i doświadczeniu utrzymamy długofalowe relacje z osobami, które zdecydują się pozostać w Polsce, a poprzez nasz ukraiński Kredobank także z tymi, którzy tam wrócą – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu.

Ile wynosi limit wymiany hrywien na złotówki?

Limit wymiany na osobę wynosi 10 tysięcy hrywien, a przyjmowane są banknoty o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Osoba wymieniająca walutę musi wylegitymować się ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszportem wewnętrznym, ukraińskim paszportem zagranicznym lub przedstawić dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL i wskazujący na ukraińskie obywatelstwo osoby przedstawiającej ten dokument. Wymiany mogą dokonać osobiście tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.

W ramach skupu hrywien od 25 marca skupiono prawie 697 mln UAH w ponad 98 tys. transakcji. Największe zainteresowanie wymianą waluty było w pierwszych dniach od uruchomienia programu. Pod koniec marca dzienna liczba transakcji wyniosła nawet 4,7 tys.

PKO BP kończy skup hrywny

Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego. Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, są sprzedawane do Narodowego Banku Polskiego, który odsprzedaje je Narodowemu Bankowi Ukrainy.

Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. Decyzja o zakończeniu skupu gotówki została podjęta w porozumieniu z Narodowym Bankiem Ukrainy.

Czytaj też:
Jak Ukraina walczy z bezrobociem. Ta branża w ogóle nie została dotknięta wojną