Frankowicze dostaną kolejne pieniądze? Przełomowa opinia rzecznika TSUE

Frankowicze dostaną kolejne pieniądze? Przełomowa opinia rzecznika TSUE

Co czeka frankowiczów?
Co czeka frankowiczów? Źródło: Shutterstock / Lisa-S
Dziś, 16 lutego 2022 r., Rzecznik Generalny TSUE przedstawił swoją opinię w sprawie dodatkowych wynagrodzeń po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Chodziło o to, czy bankom i ich klientom należą się jakieś dodatkowe świadczenia (poza zwrotem wpłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania), które miałyby wyrównywać np. utratę wartości pieniądza, czy też wynagradzać fakt, że przez dłuższy okres płacący nienależne świadczenie nie mógł obracać swoimi pieniędzmi.

W sprawie C – 520/21 oczekujemy wyroku, jednak wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił zasięgnąć opinii specjalnego urzędnika, tj. Rzecznika Generalnego. Opinia ta jest zdecydowanie korzystna dla klientów banków. Rzecznik w pierwszym punkcie swojej opinii wskazał, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd przyznał konsumentowi dodatkowe wynagrodzenie po unieważnieniu umowy, ponad zwrot wpłaconych środków i odsetek liczonych od dnia wezwania do ich zapłaty.

Źródło: Wprost