Trudna sytuacja w USA. „To tworzy nowe możliwości i okazje inwestycyjne”

Trudna sytuacja w USA. „To tworzy nowe możliwości i okazje inwestycyjne”

Wall Street
Wall Street Źródło:Shutterstock / Bart Sadowski
Wzrost cen ropy zostanie przeniesiony na wzrost cen towarów i usług, a to może budzić niepokój w narracji dalszych obniżek stóp procentowych. Ale trudniejsze otoczenie makroekonomiczne tworzy nowe możliwości i okazje inwestycyjne.
Marek Kaźmierczak, Starszy Zarządzający Funduszami Akcji, VIG / C-QUADRAT TFI, www.vigcq-tfi.pl

Akcje vs. obligacje

Analizując premię za ryzyko na rynku akcji w USA, należy podkreślić, że jest ona najniższa od prawie dwóch dekad. Oznacza to, że akcje amerykańskie, jako klasa aktywów, są relatywnie nieatrakcyjne w relacji do inwestycji w obligacje amerykańskie.

Czy warto zatem podejmować ryzyko na rynku akcji w sytuacji, gdy obligacje amerykańskie reprezentują dużo bardziej atrakcyjną relację ceny do ryzyka? Historia wskazuje, że nie warto.

Taki stan rynku wskazuje na swego rodzaju ekstrema, które inwestorzy powinni brać pod uwagę podczas budowania zdywersyfikowanego portfela aktywów.

W które akcje zatem inwestować?

Źródło: Wprost