Tracisz pracę? Od lipca masz szasnę na wyższą odprawę

Tracisz pracę? Od lipca masz szasnę na wyższą odprawę

Pakujący się odchodzący pracownik
Pakujący się odchodzący pracownik Źródło: Shutterstock
Lipcowy wzrost płacy minimalnej ma wpływ m.in. na górny limit odpraw. Od tego miesiąca ów limit wzrośnie o prawie 900 zł.

Wraz z początkiem tego miesiąca po raz drugi w tym roku wzrosła płaca minimalna – z dotychczasowych 4242 zł do 4300 zł brutto. Zmiana najniższej krajowej ma wpływ m.in. na wysokość odpraw, wypłacanych po zwolnieniu pracowników.

Odprawa jest obowiązkowa w przypadku zwolnień grupowych, ale na pieniędze mogą liczyć również osoby zwalniane w trybie indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy to przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 20 osób.

Od lipca wyższa odprawa

Wysokość odprawy – jak przypomina Wirtualna Polska – zależy od stażu pracy w danej organizacji.

Jeśli dochodzi do zwolnień grupowych, to pracownikowi, który był zatrudniony krócej niż dwa lata, należy się jednomiesięczne wynagrodzenie. W przypadku zatrudnienia od dwóch do ośmiu lat, zwalniana osoba otrzymuje równowartość dwumiesięcznej pensji. Osoby, które przepracowały więcej niż osiem lat, w razie utraty pracy mogą liczyć na trzymiesięczną wypłatę.

Wzrost płacy minimalnej ma wpływ na górny limit odpraw. Przepisy zakładają, że nie może on przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Tym samym, od lipca do końca grudnia tego roku maksymalna odprawa to 64,5 tys. zł. Do tej pory było to natomiast 63 630 zł. Piszemy o grudniu, gdyż wraz z początkiem przyszłego roku najniższa krajowa ponownie wzrośnie. Proponowana przez rząd stawka to 4626 zł brutto, co oznaczałoby wzrost o 326 zł brutto. Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych to 30,20 zł, co oznaczałoby wzrost o 2,10 zł.

Jak już pisaliśmy, wzrost płacy minimalnej wiąże się również ze zmianą kwoty wynagrodzenia za pracę w nocy.

Pracownik za pracę w nocy otrzymuje dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Aby obliczyć konkretną wysokość dodatku za pracę w nocy, należy podzielić minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym miesiącu przez liczbę godzin do przepracowania (w lipcu będą to 184 godziny), a następnie pomnożyć przez 20 proc. W lipcu dodatek wyniesie dokładnie 4,67 zł brutto za 1 godzinę pracy, natomiast w sierpniu (liczba godzin to 168) będzie to 5,12 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Czytaj też:
Od dziś wyższe minimalne wynagrodzenie. Czy to ostatnia „podwójna” podwyżka?
Czytaj też:
Firmy nie chcą dawać podwyżek. To dla nich „kłopot”

Źródło: Wirtualna Polska, Wprost