Firmy nie chcą dawać podwyżek. To dla nich „kłopot”

Firmy nie chcą dawać podwyżek. To dla nich „kłopot”

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock
W lipcu 2024 ponownie wzrośnie płaca minimalna, co budzi sprzeciw przedsiębiorców. Apelują o rezygnację z dwukrotnych podwyżek w roku, uznając je za zbędne i kłopotliwe.

W lipcu 2024 roku płaca minimalna wzrośnie po raz drugi w tym roku, co wywołuje niepokój wśród przedsiębiorców. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, reprezentowana przez prezes Hannę Mojsiuk, podkreśla, że dwie podwyżki płacy minimalnej w jednym roku są nieefektywne i generują zbędne problemy. Zmiana w lipcu, choć symboliczna, wynosząca jedynie 56 zł brutto, powoduje konieczność aneksowania umów, co jest czasochłonne i kłopotliwe, szczególnie w przypadku umów cywilnoprawnych.

„Dwie podwyżki płacy minimalnej w roku, to dwie okazje do tego, by pracownicy podnosili temat waloryzacji wynagrodzeń. Otrzymujemy sygnały, że lipcowa zmiana będzie dotyczyć nie tylko płacy na najniższym szczeblu, ale też inni pracownicy oczekują, że zmiana w siatce wynagrodzeń nastąpi. Sezon letni jest czasem spowolnienia w wielu sektorach gospodarki. To nie jest dobry czas na dyskusję o podwyżkach” – mówi Hanna Mojsiuk.

Płaca minimalna w Polsce

W styczniu 2024 roku miała miejsce rekordowa podwyżka płacy minimalnej z 3600 zł do 4242 zł brutto. Lipcowa waloryzacja do 4300 zł brutto według przedsiębiorców jest zbędna. Uważają oni, że jedna większa podwyżka na początku roku byłaby bardziej efektywna niż rozbijanie jej na dwie części.

Północna Izba Gospodarcza już wcześniej apelowała o rezygnację z dwukrotnego podnoszenia płacy minimalnej w roku. Przedsiębiorcy argumentują, że taka praktyka powoduje komplikacje w rozliczeniach i wzbudza oczekiwania podwyżek również wśród innych pracowników, co jest szczególnie problematyczne w okresach spowolnienia gospodarczego, jakim jest sezon letni.

Eksperci rynku pracy, w tym Anna Sudolska, zgadzają się z przedsiębiorcami, że częste aktualizowanie wynagrodzeń nie jest już konieczne i stanowi jedynie dodatkowe obciążenie dla firm. Obecnie trwają konsultacje dotyczące nowej siatki płac na rok 2025, gdzie proponowana płaca minimalna wynosi 4626 zł brutto.

Apel do ministerstwa

Przedsiębiorcy apelują do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o jednoznaczne zdeklarowanie, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Chcą uniknąć chaosu i komplikacji związanych z częstymi podwyżkami płacy minimalnej, które generują dodatkowe koszty i stres zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Czytaj też:
Jak Polacy postrzegają przedsiębiorców? Mamy wyniki wyjątkowego badania
Czytaj też:
Orfinger: Żeby zniszczyć polską przedsiębiorczość trzeba czegoś ekstremalnego