OFE gorsze od lokaty

OFE gorsze od lokaty

Dodano:   /  Zmieniono: 
Thinkstock
Zaledwie od 2 do 6 proc. powyżej inflacji zarobiły przez ostatnie trzy lata fundusze emerytalne. Gdyby trzymać w tym okresie pieniądze na emeryturę na dobrze oprocentowanej bankowej lokacie, zyski byłyby wyższe.
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie ranking otwartych funduszy emerytalnych. Wynika z niego, że w ostatnim roku wszystkie fundusze osiągnęły ujemną stopę zwrotu, która wahała się od -1 do -4,57 proc. Najmniej straciły dla swoich klientów AXA OFE (1 proc.) oraz Generali (1,47 proc.). Najwięcej ? OFE Polsat (4,57 proc.) oraz OFE Pocztylion (3,6 proc.). Tak zwana średnia ważona stopa wszystkich otwartych funduszy w okresie od 30 listopada 2010 roku do 30 listopada 2011 roku wyniosła -2,3 proc. Swoje piętno na wynikach odcisnęła zeszłoroczna redukcja wpływającej do OFE składki (z 7,3 do 2,3 proc.), ponieważ obracając mniejszymi pieniędzmi szczególnie mniejsze OFE nie były w stanie zamortyzować strat na inwestycjach giełdowych innymi lokatami (np. inwestując w surowce czy obligacje skarbowe o wyższej stopie zwrotu). Oczywiście na ich wynikach odbił się także globalny kryzys finansowy.  

Stopy zwrotu osiągnięte przez OFE są również słabe, jeśli weźmie się pod uwagę dłuższy okres inwestowania dla przyszłych emerytów, np. 36-miesięczny. Co prawda wszystkie OFE były w stanie powetować klientom straty powstałe w wyniku rosnącej inflacji, jednak 'czysty' zarobek był, szczególnie w przypadku najsłabszych z nich, symboliczny,  bo kilkuprocentowy. Najlepszy w ciągu ostatnich trzech lat Bankowy OFE zarobił brutto 16,1 proc. (netto, po odjęciu inflacji ? 5,9 proc.), czyli mniej, niż przyniosłaby samodzielna inwestycja w lokatę bankową (połączoną np. z bezpiecznym funduszem inwestycyjnym).

? Otwarte fundusze emerytalne mają zagwarantowaną obowiązkową dostawę środków  przyszłych emerytów, więc w pierwszym rzędzie starają się zaspokoić potrzeby swoich akcjonariuszy i zarządzających ? mówi Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. ? Żadne benchmarki ani różnicowanie bardziej i mniej bezpiecznych  inwestycji nie załatwią sprawy efektywnego inwestowania. Prawo do pomnażania pieniędzy na emeryturę powinny mieć także inne instytucje finansowe, np. banki  i fundusze inwestycyjne, a rynek zdecyduje, kto osiągnie lepsze wyniki ? dodaje Sadowski.

Ranking rocznych stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych
Miejsce Nazwa OFE Stopa zwrotu z ostatnich 12 m-cy (w proc.)
1. AXA OFE  -1,008
2. Generali OFE  -1,475
3. Nordea OFE  -1,605
4. Allianz Polska OFE  -1,872
5. OFE Warta  -1,908
6. PKO BP Bankowy OFE  -2,237
7. ING OFE  -2,270
8. Aviva OFE Aviva BZ WBK  -2,390
9. AEGON OFE  -2,481
10. Amplico OFE  -2,652
11. OFE PZU 'Złota jesień'  -2,774
12. Pekao OFE  -2,972
13. OFE Pocztylion  -3,607
14. OFE Polsat  -4,575
 (źródło: KNF)
+
 0

Czytaj także