Użytkowanie wieczyste przejdzie do historii. Prezydent podpisał ustawę

Użytkowanie wieczyste przejdzie do historii. Prezydent podpisał ustawę

Blok mieszkalny
Blok mieszkalny Źródło: Archiwum prywatne / M. Kośka
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę likwidującą użytkowanie wieczyste. Firmy, osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły nabyć grunty, na których znajdują się należącego do nich zabudowania. Regulacja przewiduje też, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z PCC, za to wyższy podatek obejmie zakup co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji.

Kilka miesięcy temu minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział, że prowadzone są prace legislacyjne zmierzające do zniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania. Ma to być narzędzie wspierające zakup. Tak też się stało: prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany dotyczące kilku podatków, wśród nich znoszącą 2 proc. PCC dla nabywających pierwsze mieszkanie. To konkretna oszczędność: przy nabyciu mieszkania za 600 tys. zł wysokość podatku to 12 tys. zł.

Znika użytkowanie wieczyste

Jednocześnie wyższy podatek zapłacą inwestorzy, którzy kupują co najmniej 6 mieszkań w jednej inwestycji: został on podniesiony do 6 proc. ceny nieruchomości.

Największe zmiany dotyczą jednak użytkowania wieczystego, które wkrótce przejdzie już do historii. Użytkowanie wieczyste to możliwość korzystania z gruntu, którego właścicielem jest Skarbu Państwa, województwo, powiat lub gmina. Umowę zawiera się na 99 lat z możliwością przedłużenia, w wyjątkowych sytuacjach można ten okres skrócić.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw jest umożliwienie firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym uzyskania na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Cena wykupu nieruchomości, które znajdowały się w użytkowaniu wieczystym

Nie będzie się to jednak odbywało bezpłatnie: cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą będzie ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W przypadku niewykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą cena będzie ustalana na poziomie 20-krotności dotychczasowej opłaty.

W ciągu roku od wejścia w życie ustawy użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz. Spod roszczenia wyłączono m.in. grunty, w stosunku do których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 r., a także grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym czy parkom narodowym.

Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy dotyczące wyższego PCC przy zakupie co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Czytaj też:
Planujesz kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Wstrzymaj się do końca wakacji, o ile to możliwe
Czytaj też:
Mieszkania w Warszawie rzadko kwalifikują się do „Bezpiecznego Kredytu". Buda komentuje