Firmy z Europy Środkowo - Wschodniej biorą przykład z Europy Zachodniej oraz USA - zwiększają udział kobiet w zarządach spółek

Firmy z Europy Środkowo - Wschodniej biorą przykład z Europy Zachodniej oraz USA - zwiększają udział kobiet w zarządach spółek

Dodano:   /  Zmieniono: 
Firmy z Europy Środkowo - Wschodniej biorą przykład z Europy Zachodniej oraz USA - zwiększają udział kobiet w zarządach spółek
Firmy z Europy Środkowo - Wschodniej biorą przykład z Europy Zachodniej oraz USA - zwiększają udział kobiet w zarządach spółek Źródło:InfoWire.pl / Znane Ekspertki

Warszawa, 10 czerwca 2016 roku.  Organizacja Corporate Women Directors International (CWDI), grupa badawcza z siedzibą w Waszyngtonie opublikowała raport dotyczący kobiet zasiadających w zarządach największych spółek giełdowych w regionie. Prawie 40% wiodących firm w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) nie ma w zarządzie ani jednej kobiety. Raport został udostępniony podczas Światowego Szczytu kobiet, który aktualnie odbywa się w Warszawie.

W sumie kobiety stanowią jedynie 15,5% dyrektorów zasiadających w zarządach 254 czołowych firm w regionie, co plasuje Europę Środkowo - Wschodnią daleko za Ameryką Północną (20,4%), Europą Zachodnią (22,6%) oraz Europą Północną (34,4%). „W okresie zwiększania obecności kobiet w zarządach firm na całym świecie, napędzanego głównie przez Europę Zachodnią, firmy w Europie Środkowo – Wschodniej zostają w tyle, jeśli chodzi o dostęp kobiet do elitarnego klubu zarządu” - twierdzi Irene Natividad, przewodnicząca CWDI.  „Jak na ironię, w Europie Środkowo - Wschodniej kobiety stanowią średnio 35% pracowników na wyższych stanowiskach. Mamy więc duże grono wykształconych, doświadczonych kobiet, będących pracownikami wyższego szczebla, które mogą zostać członkami zarządu”. 

Wśród krajów reprezentowanych w badaniu, liderem jest Łotwa z 27,2% miejsc w zarządach zajmowanych przez kobiety w wiodących firmach - to 8% ponad średnią w regionie, która wynosi 15,5%.  Kolejne państwa to Chorwacja, z 20,1% kobiet w zarządach największych firm, zaraz po niej Bułgaria z 19,7% i Słowenia z 19,3%.  W firmach, w których kobiety zajmują kluczowe stanowiska, 40,8% kobiet to dyrektorzy zarządzający bądź członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla, zaś 15,5% stanowią specjalistki z różnych dziedzin.

Najlepiej prezentującą się firmą w regionie Europy Środkowo – Wschodniej jest łotewska Talsu Mezrupnieciba (wytwarzająca produkty drzewne). Zajmuje ona pierwsze miejsce z 80% kobiet w zarządach, tym samym osiągając średnią 4 kobiet na 5 dyrektorów. Drugie miejsce zajmuje bułgarska firma Industrial Holdings, świadcząca usługi finansowe oraz Optima Telekom z Chorwacji. W obu firmach zarząd składa się w 2/3 z kobiet.

„Wyniki firm z grupy Top Ten są godne uwagi, jednak większość notowanych na giełdzie, przodujących firm w regionie CEE nie posiada żadnych, bądź tylko jedną kobietę na stanowisku dyrektora” - podkreśla Natividad.  Dodaje, że stosunkowo wysoki odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach w tym regionie po części jest wynikiem niskiej liczebności zarządów firm, gdzie średnio zasiada 6 członków w porównaniu z 12,6 w najlepiej rozwiniętych gospodarkach.  Dlatego też wybór jednej lub dwóch kobiet skutkuje stosunkowo wysokim odsetkiem ich udziału w zarządzie.

W celu zwiększania ilości kobiet w zarządach, twórcy raportu rekomendują korzystanie ze strategii, z powodzeniem stosowanych w innych częściach Europy.  Najwłaściwszym rozwiązaniem jest przyznawanie kobietom mandatów lub odpowiedniej ilości miejsc na stanowiskach dyrektorskich. Rozwiązanie to zostało zapoczątkowane w Norwegii, natomiast obecnie stosowane jest w 22 krajach, w przypadku państwowych firm, jak i spółek giełdowych.  Wdrożenie parytetów we Francji, w 2011 roku zwiększyło udział kobiet z 7% do 33% w 2016 roku.

Raport organizacji CWDI zaleca umieszczanie w regulaminie firm  zapisów o zachowaniu różnorodności w kwestii płci. Takie rozwiązanie jest stosowane w sektorze prywatnym w 27 krajach, co przyniosło wzrost dostępu kobiet do miejsc w zarządach. Europa Środkowo - Wschodnia może wykorzystać parytety w celu uzyskania większego zróżnicowania.

Wzrost udziału kobiet w zarządach spółek jest kluczowy, gdyż generuje dalszy wzrost gospodarczy w regionie CEE oraz pomaga rozwijać konkurencyjność na rynku globalnym. W badaniu znajdują się przykłady raportów ze wszystkich zakątków świata. Wynika z nich, że wzrost udziału kobiet w zarządach firm czy w zespołach kierowniczych wyższego szczebla wpływa pozytywnie na zyski oraz przyczynia się do finansowych sukcesów firm. Raport organizacji CWDI sugeruje, że ten mechanizm biznesowy powinny zastosować firmy z regionu CEE, które wciąż nie widzą gospodarczego uzasadnienia dla promowania kobiet na najwyższych szczeblach kierowniczych. 


 

Informacje o Światowym Szczycie Kobiet

Światowy Szczyt Kobiet to pozarządowa organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, która powstała w 1990 r. Jej zadaniem jest łączenie sektora publicznego, prywatnego i non-profit na rzecz zwiększenia możliwości gospodarczych kobiet. W tym celu organizowane są co roku międzynarodowe fora, a także przeprowadzane badania, zorientowane na rolę kobiet jako przywódców na całym świecie.

O CWDI

Niniejszy raport jest 26. raportem dotyczącym kobiet na kierowniczych stanowiskach, przeprowadzony przez Corporate Women Directors International, organizację non-profit, która od 19 lat prowadzi badania na temat kobiet należących do kadry zarządzającej na całym świecie.  CWDI gromadzi kobiety  z różnych krajów w zakresie zarządzania firmami oraz organizuje otwarcia giełd z udziałem liderek biznesu z całego świata.


Do pobrania

1234565Bez tytułuBez tytułu2Bez tytułu3Bez tytułu4
Źródło: InfoWire.pl / Znane Ekspertki