Enea SA, Piotr Olejniczak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #253 PREZENTACJE WYNIKÓW