Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa. To kolejny etap przejęcia Lotosu

Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa. To kolejny etap przejęcia Lotosu

Transport ropy PKN Orlen, zdj. ilustracyjne
Transport ropy PKN Orlen, zdj. ilustracyjne Źródło:PKN Orlen
PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy Lotos przez spółkę od Skarbu Państwa, podał Orlen. Porozumienie nie jest wiążące i określa ramy realizacji zamierzeń oraz zastrzega możliwość zmian, szczególnie w oparciu o środki zaradcze, które będą wynikały z decyzji Komisji Europejskiej.

„To kolejny ważny etap procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen. Po raz pierwszy potwierdzone zostały ramy tej transakcji przez wszystkie strony. Połączenie potencjałów obu firm ma strategiczne znaczenie zarówno w kontekście inwestycji rozwojowych, jak i dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, co jest ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale i Regionu. Na funkcjonowaniu w jednej grupie skorzystają same firmy, samorządy, na których terenach działają, a także klienci. Musimy sprostać coraz silniejszej rywalizacji na konkurencyjnym rynku. Większość naszych europejskich konkurentów procesy konsolidacyjne ma już dawno za sobą i skutecznie wykorzystują płynące z tego przewagi. Nie możemy pozostać w tyle i dlatego z determinacją realizujemy ten projekt z korzyścią dla polskiej gospodarki” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

twitter

Porozumienie zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

  1. sposobu określenia ceny sprzedaży akcji Grupy Lotos - ze szczególnym podkreśleniem konieczności dokonania wyceny według co najmniej dwóch powszechnie uznanych metod (w przypadku sprzedaży akcji Grupy Lotos w inny sposób niż w drodze wezwania) oraz konieczności ukształtowania ceny według zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w przypadku sprzedaży akcji Grupy Lotos w ramach wezwania)
  2. warunków wstępnych przeprowadzenia pierwszego etapu przedsięwzięcia konsolidacyjnego, które obejmują nie tylko zgodę Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji, ale również uchylenie lub modyfikację statutowego ograniczenia prawa głosu na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos oraz uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych i korporacyjnych
  3. wykonywania prawa głosu z akcji Grupy Lotos przez spółkę i Skarb Państwa po transakcji; jeżeli w wyniku transakcji dojdzie do proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych przez Skarb Państwa w wezwaniu, to intencją Spółki oraz Skarbu Państwa jest, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych pisemnych uzgodnień, aby prawo głosu na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos było wykonywane przez spółkę oraz Skarb Państwa w sposób niezależny i aby nie łączyło ich żadne pisemne ani ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji Grupy Lotos, zgodnego wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos ani prowadzenia trwałej polityki wobec Grupy Lotos

Transakcję zgłoszono Komisji Europejskiej 3 lipca 2019 r. Komisja ma obecnie 90 dni roboczych - do 13 grudnia 2019 r. - na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku.

Czytaj też:
Prezes Orlenu: Wsparcie Roberta Kubicy było bardzo dobrą inwestycją

Źródło: ISBnews