Prosta spółka akcyjna? Chyba trzeba będzie poczekać

Prosta spółka akcyjna? Chyba trzeba będzie poczekać

Dokumenty
Dokumenty / Źródło: Fotolia / vladstar
Wygląda na to, że entuzjaści nowo powstałej formy prawnej jaką jest prosta spółka akcyjna będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Od 1 marca 2020 r. w kodeksie spółek handlowych miały pojawić się przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania prostej spółki akcyjnej, jednak we wtorek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości poparła konieczność wprowadzenia poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego, czego skutkiem jest przesunięcie do marca 2021 r. regulacji dotyczącej prostej spółki akcyjnej. Jedna z tych poprawek przewidywała właśnie odroczenie wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego, od którego uzależniona jest prosta spółka akcyjna. Nie jest jednak pewnością, że do marca 2021 uda się wdrożyć te rozwiązania ponieważ rządzący pracują już nad tym rozwiązaniem od dłuższego czasu.

Wszystko wskazuje zatem na to, że przedsiębiorcy planujący skorzystać z przewidzianej formy prawnej będą musieli uzbroić się w cierpliwość i odłożyć swoje plany na bok. Na kanwie powyższych rozważań warto przypomnieć istotę prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna jest nową formą prawną prowadzenia przedsiębiorstwa wprowadzoną do kodeksu spółek handlowych pierwszy raz od ok. 90 lat. Formalizm starych i nienowelizowanych przepisów zrodził konieczność odświeżenia przepisów i dostosowania ich do obecnie wciąż postępującego i rozwijającego się obrotu gospodarczego. Łączy ona cechy pozostałych spółek kapitałowych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Forma ta została stworzona z myślą o młodych przedsiębiorcach poszukujących możliwości inwestowania w nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania. Celem ustawodawcy było poparcie rozwoju startupów, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zatrzymanie ich na rodzimym rynku przy jednoczesnym finansowaniu zewnętrznym. Formalizm oraz czasochłonność procesu zakładania spółek często odstraszały młodych przedsiębiorców, dlatego z pomocą przyszła nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca znacznie prostszą i mniej sformalizowaną formę prowadzenia biznesu.

Wśród jednej z wielu zalet nowej formy spółki możemy wyróżnić przede wszystkim bardzo szybką rejestrację elektroniczną, w ciągu 24 godzin, oraz wykorzystanie komunikacji elektronicznej jako środka odbywania zgromadzeń akcjonariuszy czy też podejmowania uchwał. Do założenia spółki wystarczy jednoosobowy zarząd bez konieczności powoływania rady nadzorczej. Spółka może zostać założona przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie informatycznym S24, w którym zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyjątkiem jest prosta spółka akcyjna, która zostaje zawiązana w oparciu o wkłady niepieniężne. Wówczas taka umowa będzie musiała zostać zawarta w formie tradycyjnej- umowy w formie aktu notarialnego.

Kolejnym z walorów prostej spółki akcyjnej jest o wiele łatwiejsze dysponowanie środkami spółki oraz brak barier wejścia - minimalny wkład akcjonariusza wynosi 1 zł. Ponadto wbrew dotychczasowym zasadom przy spółkach kapitałowych wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji będzie mógł być także wszelki wkład posiadający wartość niematerialną, w tym w szczególności świadczenie usług lub pracy. Powyższe rozwiązanie pozwoli wejść do spółki osobom, którym głównym lub też jedynym zasobem jest wiedza oraz umiejętności, i maksymalnie wykorzystać kapitał ludzki. Rozwiązanie to pozwala ma maksymalną swobodę kształtowania stosunków w spółce oraz na swobodne dostosowanie jej do sytuacji gospodarczej niezależnie od przedmiotu prowadzenia działalności.

Pisząc o akcjach nie sposób nie odnieść się również do uproszczonej formy obrotu akcjami spółki. Ustawa dopuszcza zbycie akcji w formie dokumentowej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Forma ta jest właściwa do składania wszelkich oświadczeń woli przy użyciu nośników informacji i sposobów komunikowania się na odległość. Rozwiązanie to pozwoli na zbywanie i obciążanie akcji spółek przy pomocy oświadczeń woli przesyłanych na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzięki niemu nie będzie konieczności wydania dokumentu akcji czy też wizyty u notariusza celem poświadczenia złożonych podpisów.

Wyżej wymienione zalety prostej spółki akcyjnej są kilkoma z wielu przewidzianych udogodnień. Brak obowiązkowego i odstraszającego kapitału zakładowego przy jednoczesnym wyłączeniu odpowiedzialności akcjonariuszy czyni prostą spółkę akcyjną atrakcyjną formą prowadzenia biznesu szczególnie dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie. Usunięcie bariery kapitału zakładowego oraz założenie i prowadzenie spółki właściwie bez wychodzenia z domu może zatem bez wątpienia zachęcać do skorzystania z tej nowej formy prawnej.

Monika Bark Grupa Prawna Togatus

 1

Czytaj także