Koniec telenoweli pod tytułem „ZM Henryk Kania”. Sąd potwierdził upadłość

Koniec telenoweli pod tytułem „ZM Henryk Kania”. Sąd potwierdził upadłość

Mięso
Mięso Źródło:Shutterstock / stockfour
Po ponad roku przepychanek, oskarżeń i procesów, Zakłady Mięsne Henryk Kania oficjalnie upadły. Potwierdził to sąd gospodarczy w Katowicach.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podała spółka. Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.

Sąd wezwał również wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano.

Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, na syndyka - Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209.

Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 000 000 zł netto na rzecz Cedrobu, w skład której wchodzą składniki majątkowe opisane i oszacowane w opinii określającej wartość przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania sporządzonej przez Jana Konowalczuka i Grzegorza Wyżgolika, za wyjątkiem:

 1. składników majątkowych ujętych w opinii ale nie objętych pierwotną ofertą Cedrob z dnia 17 lutego 2020 r., tj.:
  - nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 2, tj. prawa własności sześciu niewyodrębnionych lokali o łącznej powierzchni użytkowej 477,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz współwłasności części nieruchomości stanowiącej podwórze i fragment dojazdu do budynku przy ul. Piastowskiej od strony ul. Piekarskiej o oszacowanej wartości rynkowej 1 717 600 zł, a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 1 374 100 zł
  - prawa własności działki gruntu położonej w Pszczynie o pow. 6 639 m2 o oszacowanej wartości rynkowej 650 000 zł, a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 430 000 zł
  - ruchomości, które zostały zbyte po dniu sporządzenia opinii z dnia 24 grudnia 2019 r., wymienionych w aktualizacji i uzupełnieniu opinii z dnia 6 maja 2020 r. o łącznej wartości 474 100 zł
  - wierzytelności spółki o wartości rynkowej 2 537 000 zł, wartości wymuszonej 2 156 000 zł i rekomendowanej wartości likwidacyjnej wierzytelności w kwocie w zaokrągleniu: 1 377 000 zł
 2. składników majątkowych, ujętych w opinii, ale wyłączonych z oferty Cedrob na mocy oświadczenia zawartego w piśmie z dnia 19 maja 2020 r., tj. za wyjątkiem znaków towarowych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Alior Bank S.A. o wartości rynkowej 37 500 000 zł i rekomendowanej wartości likwidacyjnej 100 000 zł wymienionych w załączniku nr 1 do pisma zarządcy z dnia 20 maja 2020 r.
 3. składników majątkowych wyłączonych z zakresu opinii zgodnie z aktualizacją i uzupełnieniem opinii określającej wartość przedsiębiorstwa spółki sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., tj.: (i) rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK), (ii) 9 sztuk przedmiotów niskocennych (stanowiących własność Rubin Energy sp. z o.o.), (iii) praw z umów leasingu ruchomości, które zostały wypowiedziane (w wymienionej aktualizacji Opinii uwzględniono również zmiany aktywów z powodu dokonanych sprzedaży środków trwałych, przy czym wyłączenie w tym zakresie znalazło się już w pkt. 1) ppkt c) powyżej)
 4. zgodnie z pierwotną ofertą Cedrob z dnia 17 lutego 2020, z przedmiotu transakcji sprzedaży ZCP spółki wyłączone zostaną: (I) zobowiązania spółki, (II) nieujęte w opinii wierzytelności spółki, (III) wierzytelności z rachunków bankowych spółki oraz (IV) księgi rachunkowe oraz dokumentacja księgowa spółki" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

Czytaj też:
ZM Henryk Kania dostaną 300 tys. zł miesięcznie. Znalazł się chętny na dzierżawę majątku

Źródło: ISBnews