Rząd chce mieć pełnomocnika ds. przedsiębiorców. Powoła go premier

Rząd chce mieć pełnomocnika ds. przedsiębiorców. Powoła go premier

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Twitter / Adam Guz / Kancelaria Premiera
Rząd chciałby, aby jego pełnomocnikiem do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw był sekretarz albo podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera.

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pełnomocnik ma być wyznaczany w randze sekretarza lub podsekretarza stanu przez premiera. Będzie on miał prawo wnoszenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektów dokumentów rządowych wynikających z zakresu swojego działania, za zgodą premiera.

Kolejna zmiana dotyczy tego, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem, wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2021 r.

Czytaj też:
Rzecznik MŚP: Nie ma zgody na kolejny lockdown. Przedsiębiorcy wygrywają procesy, bo „urzędnicy szli na łatwiznę”