W stronę zrównoważonego rozwoju – raport ESG Grupy Enea za 2022 rok
Artykuł sponsorowany

W stronę zrównoważonego rozwoju – raport ESG Grupy Enea za 2022 rok

Enea – raport ESG 2022
Enea – raport ESG 2022 Źródło: Enea
Grupa Enea opublikowała nowy raport ESG, który podsumowuje działania na rzecz neutralności klimatycznej w 2022 roku. W opublikowanych wynikach jasno widać, że koncern działa na rzecz minimalizowania wpływu na środowisko i równocześnie dokłada wszelkich starań, by pozytywnie oddziaływać na otocznie społeczne.

Podobnie jak w raporcie za 2021 rok, głównym punktem odniesienia dla dokumentu jest „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r”. Jej realizacja, wpisująca się w założenia transformacji energetycznej Polski, pozwoli Grupie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., przy jednoczesnym stałym wzroście wartości. Dużo uwagi poświęcono m.in.: rozwojowi własnych odnawialnych źródeł energii oraz niezbędnej rozbudowie i modernizacji sieci dystrybucyjnych, a także szerszemu kontekstowi „Zielonej zmiany Enei”, w tym realizowanym programom badawczo-rozwojowym, czy zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu. Opisom prowadzonych działań i przyjętych celów towarzyszą szczegółowe dane liczbowe, m.in. dotyczące emisji gazów cieplarnianych, które pierwszy raz częściowo obliczono także dla tzw. Zakresu 3.

Działanie w kryzysie

Z raportu można dowiedzieć się także, jak Grupa reagowała na bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, w tym na trwający kryzys energetyczny.

– W tym trudnym momencie naszym zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie stabilnych dostaw energii do naszych odbiorców. Temu zadaniu sprostaliśmy w stu procentach. Jako firma odpowiedzialna społecznie wdrożyliśmy Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego – podkreśla w liście otwierającym raport ESG Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Wojna za naszą wschodnią granicą wywołała nie tylko zawirowania na rynku energii, ale także kryzys humanitarny. Grupa Enea, łącząc siły z Fundacją Enea, m.in. udostępniła uchodźcom własne ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe oraz aktywnie włączyła się w proces odbudowy ukraińskiego systemu elektroenergetycznego, który stał się celem wielu ataków. Również ta sfera aktywności Grupy w 2022 roku została opisana w publikacji.

Enea – energia odnawialna

Najnowszy Raport ESG przedstawia także podejście Grupy do zarządzania poszczególnymi obszarami, obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury oraz dane liczbowe obrazujące efektywność podejmowanych działań. Dokument stanowi także przegląd realizowanych w ubiegłym roku inicjatyw, m.in. inwestycji proekologicznych i projektów zaangażowania społecznego.

Z najnowszym raportem ESG Grupy Enea można się zapoznać pod adresem https://raport2022.esg.enea.pl/

Źródło: Enea