Wrażliwi menedżerowie przyszłości

Wrażliwi menedżerowie przyszłości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Archiwum
Zysk firmy wkrótce nie będzie już najważniejszym zmartwieniem menedżerów. Realne? Tak twierdzą analitycy Hay Group.

Młody menedżerze, jeśli sądzisz, że ocieplenie klimatu nie ma nic wspólnego z twoją karierą w korporacji, to się mylisz. Za 20 lat od dobry lider będzie musiał wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami, aby pogodzić pogoń za zyskiem z odpowiedzialnością firmy wobec społeczeństwa za stan środowiska naturalnego. Do niego będzie należało przystosowanie firmy do reguł zrównoważonego rozwoju. A będzie to trudne do pogodzenia zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie góry odpadów komunalnych i przemysłowych rosną szybciej niż nakłady na ochronę środowiska ? tak przewiduje międzynarodowa firma doradztwa personalnego Hay Group.

Wyzwań dla przyszłych pokoleń przywódców w biznesie jest więcej. Przyjdzie im wyrzec się wielu zachowań, które wcześniej gwarantowały błyskotliwą karierę. ? Na przykład typ władczego lidera stanie się passe, a jego miejsce zajmie mediator.  

Ma to związek przede wszystkim z postępującą globalizacją. Korporacje są coraz bardziej rozsiane po świecie, a zespoły, którymi trzeba kierować, coraz bardziej zróżnicowane. Według doradców Hay Group sprawdzą się ci, którzy wykażą się największą elastycznością w zarządzaniu, mobilnością i wrażliwością na odmienność kulturową. Będą zmuszeni też znajdować wciąż nowe sposoby na budowanie i podtrzymywanie lojalności pracowników, która jest tym słabsza, im dalej filia znajduje się od centrali firmy.  

Ponieważ organizacje w coraz większym stopniu przenoszą się do rzeczywistości wirtualnej, lepsi w wyścigu na szczyt będą ci, którzy objawią naturalny 'cyfrowy' talent. Oni będą też najlepiej umieli docenić i wykorzystać pracowników o podobnych predyspozycjach. Ale muszą uważać, żeby nie zamknąć się w tym gronie, bo ich kariera może się potknąć o sfrustrowanych 'tradycyjnych' pracowników.

 0

Czytaj także