Komisja Europejska chce ukarać Polskę

Komisja Europejska chce ukarać Polskę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja domaga się kary dla Polski w wysokości 37,4 tys. euro za każdy dzień zwłoki Thinkstock
KE pozwała Polskę do Trybunału Unii Europejskiej za niedostateczne wdrożenie dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych i polityki wynagrodzeń w bankach.

Komisja domaga się kary dla Polski w wysokości 37,4 tys. euro za każdy dzień zwłoki (będzie to naliczane od dnia wydania wyroku, jeśli okaże się niekorzystny). Kara nałożona na Włochy pozwane za to samo uchybienie miałaby być wyższa - ponad 96 tys. euro za dzień. Chodzi o tzw. trzecią dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych, która mówi m.in. o przepisach regulujących politykę wynagrodzeń w bankach i instytucjach inwestycyjnych (tak, by system wynagrodzeń nie zachęcał do nadmiernego ryzyka). Termin wdrożenia dyrektywy upłynął z początkiem tego roku. 

Jak podaje KE, Polska zgłosiła już pewne działania podjęte w celu wdrożenia dyrektywy, ale są one jeszcze niewystarczające. Włochy do tej pory nie zgłosiły nic. Są to jedyne dwa państwa, które dotychczas nie zrealizowały jej wymogów. 

Czytaj także

 0