Alarmujący raport Trojki na temat Grecji?

Alarmujący raport Trojki na temat Grecji?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najnowszy tymczasowy raport Trojki, czyli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na temat Grecji jest alarmujący pisze niemiecka gazeta „Rheinische Post”.
Regionalny dziennik informuje, że tymczasowy raport został już przekazany rządom państw UE i zawarta w nim ocena sytuacji Grecji jest bardzo niepomyślna. Trojka wskazuje m.in., że z ponad 300 obligatoryjnych przedsięwzięć oszczędnościowych Grecy nie zrealizowali dotąd aż 210.

Pozytywna ocena Trojki dotycząca greckich reform i oszczędności jest warunkiem wypłacenia Atenom kolejnych transz pakietu ratunkowego. 'Rheinische Post' zwraca uwagę, że w sierpniu i we wrześniu Grecji potrzebna będzie pomoc w wysokości 12,5 mld euro. Przedstawiciele Trojki udają się ponownie do Aten pod koniec lipca, by skontrolować realizację reform.

Ateny zalegają przede wszystkim z prywatyzacją i zwalczaniem uchylania się od podatków. W tymczasowym raporcie Trojki wskazano też ? jak twierdzi 'Rheinische Post' ? że w tym roku zrealizowane zostały zaledwie dwa niewielkie projekty prywatyzacyjne.

Postulowane przez Grecję przesunięcie o dwa lata realizacji celów oszczędnościowych uznano we wstępnym raporcie Trojki za 'niemożliwe do zaakceptowania'.

'Rheinische Post' podkreśla w tym kontekście, że kanclerz Niemiec Angela Merkel jest przeciwna ustępstwom wobec Grecji w kwestii realizacji reform. Merkel stoi na stanowisku, że od strony merytorycznej przedsięwzięć oszczędnościowych nie można 'rozwadniać', a przesunięcie terminów realizacji celów oszczędnościowych mogłoby być możliwe co najwyżej o kilka tygodni.

Niemiecka gazeta wyraża opinię, że Merkel pokazuje, iż jej cierpliwość wobec Grecji jest już na wyczerpaniu.
 0

Czytaj także