Biznes i środowisko
Artykuł sponsorowany

Biznes i środowisko

Uczestnicy debaty: Zielona transformacja biznesu: motywacje, realia, wyzwania
Uczestnicy debaty: Zielona transformacja biznesu: motywacje, realia, wyzwania Źródło:Ars Lumen Piotr Woźniakiewicz
Zielona transformacja biznesu: motywacje, realia, wyzwania – pod takim hasłem odbyła się debata przygotowana w strefie Wprost na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Goście rozmawiali o tym, jak firmy, duże koncerny a nawet każdy z nas podchodzi dziś do zagadnień związanych z klimatem i ochroną środowiska.

Jakie działania podejmują przedsiębiorstwa w tym zakresie? Na czym są oparte i jak są realizowane zadania związane z ochroną środowiska? Czy w ogóle firmy mają specjalne strategie dotyczące ochrony środowiska? Czy zagadnienia te interesują inwestorów, już nie tylko zagranicznych? Wreszcie, czy konsumenci biorą pod uwagę ochronę środowiska w dokonywaniu swoich wyborów zakupowych?

Kryzys klimatyczny to najważniejsze wyzwanie współczesnego świata – przekonywał Jacek Hutyra, doradca ds. strategii klimatycznej Orange Polska. – Potrzebne są rozwiązania systemowe, siłą rzeczy także w wielki firmach. Im większa firma, tym większa odpowiedzialność – mówił.

Dziś, spośród europejskich krajów, gdzie obecna jest marka Orange, to właśnie Polska jest największym emitentem gazów cieplarnianych. Wszystkiemu winna energetyka oparta na paliwach kopalnych.

pierwszy z prawej: Jacek Hutyra, Doradca ds. strategii klimatycznej - Climate Officer Orange Polska

Są dwie drogi odwrócenia tego niekorzystnego trendu – mówił Hutyra. Po pierwsze: optymalizacja. Orange Polska planuje działać tak, by wykorzystywać jak najmniejszą ilość energii. Pozwoli to na ograniczenie nie tylko emisji szkodliwych gazów do atmosfery, ale także ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innym sposobem na odwrócenie niekorzystnej sytuacji w polityce klimatycznej jest, jego zdaniem, jak najszybsze i długoterminowe pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Celem Orange Polska jest neutralność klimatyczna do 2040 r. Firma już za trzy lata chce ograniczyć własne emisje gazów cieplarnianych aż o 65 proc. Ambitne cele są, jak zapewniał Hutyra, do zrealizowania. – Na koniec pierwszego półrocza tego roku mieliśmy 33-procentową redukcję w porównaniu do 2015 r. – mówił.

W debacie wzięła udział także Ewa Urbaniak, dyrektorka L’Oréal Warsaw Plant – LOréal Warsaw Plant jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy L’Oreal, gdzie produkuje się 360 mln kosmetyków rocznie. Strategia zrównoważonego rozwoju jest wpisana w strategię biznesową grupy – mówiła. Od 2020 roku firma realizuje program „L’Oréal for The Future”. To drugi po „Sharing Beauty With All” ambitny plan ograniczenia szkodliwego oddziaływania firmy na środowisko.

Ewa Urbaniak, Dyrektorka L’Oréal Warsaw Plant

Zgodnie z założeniami wcześniejszego programu, koncern miał do 2020 r. dokonać ograniczeń negatywnego wpływu na środowisko aż o 60 proc. – Grupa osiągnęła wynik -78 proc. – powiedziała dyrektorka L’Oréal Warsaw Plant. – Teraz chcemy, żeby do 2025 r. wszystkie nasze zakłady produkcyjne były zeroemisyjne – dodała.

Uczestnicy debaty zgodnie twierdzili, że prawdziwym wyzwaniem w walce o zieloną energię – oprócz rezygnacji z paliw kopalnych – jest także potrzeba innowacji w innych dziedzinach – Firmy nie zawsze mogą wymienić swój tabor na samochody elektryczne. Istnieją urządzenia klimatyzacyjne, które zawierają w sobie czynniki chłodnicze, będące gazami cieplarnianymi – mówił Jacek Hutyra. Ewa Urbaniak dodała, że potrzebne są również ułatwienia ze strony administracyjnej dla firm wprowadzających konkretne rozwiązania prośrodowiskowe.

Już od 30 lat tworzymy bazy danych, realizujemy projekty, wspieramy instytucje i coraz części współpracujemy z biznesem w realizacji projektów związanych z ochroną środowiska i klimatu – mówiła z kolei Maria Andrzejewska, dyrektor generalna, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna, Centrum UNEP/GRID-Warsaw

UNEP, jako program Organizacji Narodów Zjednoczonych, skupia się na trzech filarach. Są to kwestie klimatyczne, zagrożenia utraty różnorodności biologicznej i wszystkie problemy związane z zanieczyszczeniami. Zdaniem Marii Andrzejewskiej największe wyzwania, jakie stają przed biznesem w zakresie ochrony środowiska, muszą iść w parze z budowaniem świadomości, edukacją i szkoleniami. Budowanie świadomości związanej z ochroną klimatu wśród kadr kierowniczych i szeregowych pracowników firm oraz starania o większą świadomość społeczną w kwestiach środowiskowych to jeden z najważniejszych elementów troski o klimat i środowisko.

Partnerem debaty jest Orange Polska