Mocny głos z Krynicy. XXIII Forum Ekonomiczne

Mocny głos z Krynicy. XXIII Forum Ekonomiczne

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Jarosław Kaczyński i prezes Instytutu Wolności Igor Janke, fot. mat. prasowe forum-ekonomiczne.pl
Mocny głos z Krynicy XXIII Forum Ekonomiczne, 6-8 września 2013, Krynica-Zdrój, Polska
Fundamentem Forum Ekonomicznego jest otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale lecz także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Indywidualne kontakty to znakomity wstęp to porozumienia w sprawach, które są naprawdę ważne, a rekordowa  liczba gości która w tym roku odwiedziła Forum gwarantowała wyjątkowo szeroką debatę i wymianę poglądów. Już inauguracyjne wystąpienia premiera Donalda Tuska, Roberta Fico, premiera Słowacji ,  Valdisa Dombrovskisa, premiera Łotwy i Aleksadnra Wiłkuła, wicepremiera Ukrainy, pokazały jak mocny jest głos płynący z krynickiego spotkania.  

„Tak ważne deklaracje jak słowa premiera Donalda Tuska o końcu kryzysu,  na tego rodzaju konferencjach padają rzadko – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego -  i wydaje się, że to było świadomie tu w Krynicy wykreowane przesłanie, do tych którzy decydują o tym w jakim tempie rozwija się gospodarka, przesłanie mówiące, że  kryzys się skończył,  przesłanie które daje szanse na wzmocnienie zauważalnych już impulsów prorozwojowych.”

Czy to koniec kryzysu?

Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego , Krynica jest takim miejscem,  w którym przedstawiciele rządu i opozycji biorą udział ponieważ mają uczestnikom tego wydarzenia coś ważnego do zakomunikowania. - Nie ma drugiego takiego miejsca w Europie Środkowej, w którym przedstawiciele i rządu i opozycji uznawaliby że być trzeba, być wypada i że trzeba do uczestników Forum skierować ważne przesłanie. Myślę, że to może bardzo pozytywnie wpływać na jakość debaty publicznej w przyszłości , że niezależnie od tego jak bardzo się różnimy to jednak  potrafimy z sobą dyskutować. – mówi przewodniczący Rady Programowej.

Europa wie, co robić, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy, nie wie tylko jeszcze, jak to zrobić – twierdzą politycy oraz  ekonomiści  i właśnie wielkie konferencje takie jak Forum Ekonomiczne w Krynicy pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Każde bardzo istotne rozwiązane zmieniające zasadniczo działanie gospodarki i społeczeństwa wymaga pewnego konsensusu.  Forum Ekonomiczne w Krynicy umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie takiego dialogu, który pozwoli wypracować porozumienie, mając świadomość  nieraz początkowej odmienności poglądów stron, które przystąpiły do rozmów.    

W tym roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój odwiedziła rekordowa liczba ponad 2600 gości którzy mogli wybrać spośród 5 sesji plenarnych oraz ponad 160 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych.  

Drugi dzień forum rozpoczęła  sesja plenarna współorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki „Europa Środkowa 2030: rynki wschodzące czy rozwinięte gospodarki?   W debacie uczestniczyli m.in.  Jiri Cienciala, minister przemysłu i handlu Czech, Zoltan Csefalvay, wiceminister gospodarki narodowej Węgier,  Sajid Javid, wiceminister ds. gospodarczych Wielkiej Brytanii, Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, Aleksandr Wiłkuł, wicepremier Ukrainy.

Czy kryzys już się skończył i co zrobić, aby pobudzić wzrost gospodarczy w Europie? –  zastanawiali się uczestnicy sesji plenarnej „Od recesji do ożywienia gospodarczego. Jak pobudzić wzrost gospodarczy w Europie?”. W opinii uczestników sesji nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o koniec kryzysu w Europie. W sesji uczestniczyli Wilhelm Molterer Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny, Elena Bryan, przedstawiciel ds. handlu amerykańskiej misji przy Unii Europejskiej, Paweł Olechnowicz prezesa Grupy Lotos Mario Baldassarri były Wiceminister Rozwoju Gospodarczego, Włoch Janusz Lewandowski komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu.

W sesji plenarnej „Europa Środkowo-Wschodnia wobec kryzysu. Motory wzrostu gospodarczego w regionie.” prowadzonej przez Roberta Lane Greena,  berlińskiego korespondenta „The Economist”,  uczestniczyli m.in. Jan Krzysztof Bielecki, b. premier RP i przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; Gunter Verhuegen, b. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, obecnie wykładowca Uniwersytetu Viadrina; Laszlo Andro,  komisarz ds. polityki socjalnej, zatrudnienia i wykluczenia społecznego oraz Peter Stracar,  dyrektor generalny na Europę Środkowo-Wschodnia General Electric.

Obrady Forum Ekonomicznego relacjonowały największe światowe media, wśród których trzeba wymienić: The Economist, Financial Times, Thompson Reuters, Le Monde,  Corriere della Sera, Kommersant, Rzeczpospolita ITAR-TASS, TVP. Głównym partnerem Forum jest  Województwo Małopolskie.

Nagrody Forum Ekonomicznego

Rada Programowa Forum Ekonomicznego  nagrodziła tytułem Człowieka Roku Roberta Fico, premiera Słowacji, za skuteczną stabilizację polityczną i ekonomiczną swego kraju.

Nagrodę Firma Roku przyznano Banku Zachodniemu WBK S.A. Odebrał ją Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK S. A., który to bank ma ok. tysiąca placówek i ponad 3,5 mln klientów. W pierwszej połowie 2013 roku skoncentrowany zysk netto wyniósł 793 mln zł a dochody wzrosły prawie o 7 procent. To jeden z największych polskich banków.

Statuetkę  nagrody Nowa Kultura Nowej Europy za dokonania w dziedzinie kultury wręczono byłej słowackiej aktorce, potem ambasador tego kraju, dziś pisarce Magdzie Vášáryovej, za popularyzowanie kultury Europy Środkowowschodniej oraz poruszanie w swej twórczości trudnych galicyjskich zagadnień.

Organizacją Pozarządową Roku 2012 została Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja prowadzi szeroki program, edukuje społeczeństwo w zakresie ochrony praw człowieka. Monitoruje też działalność rozmaitych instytucji, od których zależy poziom praworządności w Polsce oraz działa na rzecz ochrony praw jednostki m.in. poprzez prowadzenie ważnych spraw sądowych.

Nagrodę specjalną XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy otrzymał sądeczanin, polityk i wykładowca Józef Oleksy, za wkład w rozwój Forum Ekonomicznego.
 1

Czytaj także