Udziałowcy Polskiej Grupy Górniczej podpisali umowę inwestycyjną

Udziałowcy Polskiej Grupy Górniczej podpisali umowę inwestycyjną

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kopalnia węgla kamiennego
Kopalnia węgla kamiennego Źródło:kwsa.pl
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą (PGG) – podały spółki w osobnych komunikatach.
„PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGE, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych do istniejących i budowanych bloków energetycznych” – czytamy w komunikacie.

– Grupa PGE jest liderem branży energetycznej w Polsce, produkując ok. 40 proc. energii elektrycznej zużywanej w kraju, dlatego realizacja inwestycji zabezpieczającej dostawy wysokoenergetycznego węgla dla aktywów wytwórczych, dobrze wpisuje się w strategię biznesową Grupy. Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych, wysokosprawnych bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Grupie wzrośnie z ok. 5,6 obecnie do ok. 7,5 mln ton – powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie. 

Spółka zależna od PGNiG podpisała umowę określającą warunki dot. inwestycji finansowej w PGG, a w szczególności zasady objęcia 5 000 000 udziałów w PGG o łącznej wartości 500 mln zł, podała w osobnym komunikacie PGNiG.

„Stosowanie do postanowień umowy inwestycyjnej objęcie udziałów nastąpi w ramach trzech następujących etapów:

1. efektem pierwszego etapu będzie objęcie przez PGNIG Termika udziałów stanowiących 15,7% w kapitale zakładowym PGG za wkład o wartości 361,1 mln zł, płatny nie później niż ciągu 4 dni roboczych po zawarciu przez PGG umowy inwestycyjnej;

2. efektem drugiego etapu będzie zwiększenie przez PGNIG Termika stanu posiadania udziałów w PGG do poziomu 16,6% w kapitale zakładowym PGG za wkład o wartości 83,3 mln zł płatny do 3 listopada 2016 r;

3. efektem trzeciego etapu będzie zwiększenie przez PGNIG Termika stanu posiadania udziałów w PGG do poziomu 17,1% w kapitale zakładowym PGG za wkład o wartości 55,6 mln zł płatny do 1 lutego 2017 r.” - czytamy w komunikacie.

Ze względu na brak kontroli, zgodnie z definicją MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, PGG nie będzie spółką zależną od PGNiG i nie będzie podlegać konsolidacji metodą pełną, podkreśliła spółka gazowa.

Energa Kogeneracja

Z kolei w wyniku podpisania umowy Energa Kogeneracja obejmie 15,7 proc. udziałów w PGG, a wraz z kolejnymi wpłacanymi transzami docelowo ten udział zwiększy się do 17,1 proc., podała Energa.

– Chcę podkreślić, że Energa angażuje się w PGG na warunkach rynkowych i będzie konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki, co umożliwi osiągnięcie oczekiwanych stóp zwrotu dla inwestorów. Przy założeniu, że sektor energetyczny Polski jest w dużej mierze oparty o węgiel i w najbliższych dekadach tak pozostanie, inwestycja ta ma olbrzymie szanse - w kilkuletniej perspektywie - okazać się dla koncernów energetycznych korzystna, zwłaszcza, kiedy ceny węgla na rynkach będą wyższe niż obecnie. Inwestycje, również te strategiczne, podejmuje się w momentach, kiedy ciekawe aktywa są atrakcyjnie wyceniane i można je nabyć po korzystnej cenie – powiedział prezes spółki Energi Dariusz Kaśków.

„Umowa oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i - w konsekwencji - osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności” – czytamy także.

Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,800 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł – pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

„Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGNiG Termika zainwestują docelowo w PGG po 500 mln zł, FIPP FIZAN 300 mln zł, TFS 400 mln zł oraz Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł). Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG metodą pełną” - podała Energa w komunikacie.

W ramach refinansowania aktualnego programu emisji obligacji w Kompanii Węglowej, banki, Węglokoks oraz TFS obejmą nowe obligacje wyemitowane przez PGG na kwotę 1 mld 148 mln zł w czterech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, zaangażowanie banków - 615,5 mln zł, a TFS - 111, 1 mln zł.