Samorządowcy z całej Polski będą debatować w Opolu o rozwoju Polski

Samorządowcy z całej Polski będą debatować w Opolu o rozwoju Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fotografia ilustracyjna
Fotografia ilustracyjna Źródło: Fotolia
Samorządowcy z całej Polski i przedstawiciele rządu wymienią poglądy podczas Kongresu Samorządowego, który odbędzie się 17 października w Opolu. Udział w Kongresie zapowiedzieli już m.in. Wicepremierzy Jarosław Gowin oraz Mateusz Morawiecki

Do Opola zjadą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Transportu. Udział potwierdzili reprezentanci samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu, takich jak Specjalne Strefy Ekonomiczne czy Agencja Rozwoju Przemysłu. Obecni będą również goście reprezentujący środowiska biznesowe, szczególnie związani z branżą nowoczesnych technologii informatycznych, finansów czy transportu. – Chcemy rozmawiać o wzajemnych relacjach, współpracy, wizji obecnego rządu odnoszących się do samorządu. Niezwykle mnie cieszy, że Opole jest autorem takiego spotkania – podkreśla Arkadiusz Wiśniewski. prezydent Opola.

Głównym celem Kongresu jest wsparcie polskich samorządów w realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kongres Samorządowy to liczni goście i prelegenci ze środowisk rządowych i samorządowych, przedsiębiorców oraz naukowców. To unikatowa w skali kraju platforma wymiany doświadczeń i kompetencji wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce, poświęcona nowoczesnym technologiom oraz zaawansowanym procesom biznesowym w służbie poprawy jakości i warunków życia polskiego społeczeństwa.

– To czas kiedy Opole stanie się centrum wymiany poglądów pomiędzy samorządowcami z całej Polski i przedstawicielami rządu. Dziś sami jako samorządowcy chcemy uczestniczyć w debacie na temat przyszłości Polski, na temat polskich samorządów – zaznacza Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opola.

Kongres Samorządowy organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji o Kongresie Samorządowym znajduje się  na stronie: