Work Service SA, Adam Pawłowicz - Wiceprezes Zarządu, #181 ZE SPÓŁEK

Work Service SA, Adam Pawłowicz - Wiceprezes Zarządu, #181 ZE SPÓŁEK

Work Service SA to największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupa kapitałowa zajmująca się pracą tymczasową, elastycznymi formami zatrudnienia oraz outsourcingiem funkcji. Adam Pawłowicz, Wiceprezes Zarządu Work Service SA, przedstawia strukturę oraz główne obszary działalności Grupy.
Work Service SA, Adam Pawłowicz - Wiceprezes Zarządu, #181 ZE SPÓŁEK
Źródło: inwestorzy.tv