Komisja Europejska prognozuje, że wzrost PKB Polski przyspieszy

Komisja Europejska prognozuje, że wzrost PKB Polski przyspieszy

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
Wicepremier, a zarazem minister finansów i rozwoju, Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska skorygowała prognozę wzrostu PKB Polski.

– Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej potwierdza wysoki potencjał rozwoju polskiej gospodarki i fakt, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji. Prognoza deficytu na rok 2017 jest spójna z prognozą przedstawioną w Programie konwergencji. Komisja Europejska zaznaczyła, że deficyt może ukształtować się na niższym poziomie w efekcie wdrażania działań ukierunkowanych na poprawę ściągalności podatków. Wysoki priorytet MF dla tych działań sprawia, że również deficyt w 2018 powinien być niższy niż prognozowany przez Komisję Europejską – powiedział wicepremier.

W korekcie prognozy wzrostu PKB Polski wydanej przez Komisję Europejską stwierdzono, że wyniesie on w roku 2017 3,5 proc., podczas gdy rok 2016 zamknął się wynikiem 2,7 proc. Kolejny rok przyniesie jednak spowolnienie i wyniesie 3,2 proc. Co ciekawe, w całym horyzoncie prognozy Polska będzie miała najwyższe tempo wzrostu wśród dziesięciu największych gospodarek UE.

W komunikacie Komisji Europejskiej wskazano, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych powinien osiągnąć 2,9 proc. PKB w roku 2017 i 2018. Rok 2016 został zamknięty deficytem na poziomie 2,4 proc. PKB.

W świetle prognoz Komisji Europejskiej, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w dalszym ciągu będzie poniżej unijnej wartości referencyjnej, osiągając w latach 2017-18 odpowiednio 54,6 proc. oraz 55,4 proc

Źródło: PAP
 5

Czytaj także