PGNiG idzie na starcie z Gazpromem. Chce, by Rosjanie płacili kary i obniżyli ceny gazu

PGNiG idzie na starcie z Gazpromem. Chce, by Rosjanie płacili kary i obniżyli ceny gazu

Pośrodku: Piotr Woźniak, prezes PGNiG
Pośrodku: Piotr Woźniak, prezes PGNiG Źródło:Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo idzie na otwartą wojnę z rosyjskim Gazpromem. PGNiG zapowiedziało, że złoży do Komisji Europejskiej pismo, w którym będzie domagać się m.in. kary finansowej dla Gazpromu.

PGNiG przedstawiło stanowisko w sprawie zobowiązań zaproponowanych przez Gazprom w ramach postępowania antymonopolowego prowadzonego przez KE. PGNiG wskazuje na wieloletnie naruszanie przepisów prawa antymonopolowego przez rosyjski koncern oraz proponuje nałożenie na niego kary finansowej i szeregu dodatkowych zobowiązań.

– Naruszenia, jakich dopuścił się Gazprom, mają charakter długotrwały i poważny. Doprowadziły do znacznych szkód na rynku gazu w Środkowej Europie. Dotyczy to zarówno konkurencji na rynku gazu, jak i strat finansowych ponoszonych przez odbiorców tego surowca. Chcemy podkreślić, że Gazprom nie zaniechał naruszania prawa antymonopolowego i do dziś nie zastosował się do jego przepisów – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Interwencja w KE

Polska spółka przekaże Komisji Europejskiej swoje stanowisko 19 maja. Jak argumentuje PGNiG, Gazprom naruszył przepisy prawa antymonopolowego w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez segmentację rynku, zawyżanie cen gazu wobec klientów, a także uzależniania dostaw gazu od utrzymania lub przejęcia kontroli nad infrastrukturą gazową przez Gazprom.

Ponadto w ocenie PGNiG SA Komisja Europejska powinna zobowiązać Gazprom do pełnego przestrzegania przepisów III pakietu energetycznego w odniesieniu do gazociągu Nord Stream. Dotyczyć powinno to w szczególności rozdziału właścicielskiego, stosowania zasady dostępu stron trzecich oraz wdrożenia kodeksów sieciowych, czyli postulatów już zaproponowanych przez Komisję Europejską do uwzględnienia w umowie międzyrządowej UE z Federacją Rosyjską w sprawie Nord Stream 2.

Propozycje PGNiG

PGNiG chce, by na Gazprom nałożyć szeregu zobowiązań, które uniemożliwią rosyjskiej spółce łamanie przepisów antymonopolowych w przyszłości:

  • Przyznanie przez Gazprom swoim klientom jednorazowego prawa do ustalenia formuły cenowej w kontrakcie odnoszącej się do ceny na konkurencyjnych rynkach europejskich, wraz z mechanizmem weryfikacji tej ceny w procedurze arbitrażu. Pozwoli to na „urynkowienie” cen dla odbiorców i uniemożliwi Gazpromowi ich zawyżanie.
  • Dokonanie przez Gazprom zmiany w klauzulach „bierz lub płać” poprzez obniżenie obecnego maksymalnego poziomu obowiązkowego odbioru gazu w kontraktach długoterminowych przez klientów z Europy Środkowej i Wschodniej do poziomu maksymalnie 75%. Rozwiązanie to pozwoli przywrócić konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi z Europy Zachodniej, które dysponują elastycznymi kontraktami zawartymi z Gazpromem a przedsiębiorstwami, którym Gazprom narzucił sztywne warunki kontraktów długoterminowych.
  • Zbycie przez Gazprom udziałów w niektórych przedsiębiorstwach, będących właścicielami infrastruktury przesyłowej i magazynowej w UE. Rozwiązanie to dotyczyć powinno w szczególności infrastruktury pozwalającej na wiązanie kwestii infrastrukturalnych z negocjacjami handlowymi oraz utrzymanie wyłącznej kontroli nad drogami dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej (np. gazociągi OPAL i Jamał-Europa) oraz magazynami gazu (np. Katharina).
  • Zobowiązanie Gazpromu do wyrażenia zgody na wdrożenie kodeksów sieciowych i dwukierunkowego przepływu gazu na wszystkich punktach połączeń między systemami gazowymi środkowoeuropejskich państw członkowskich Unii Europejskiej i Wspólnoty Energetycznej. Instrument ten pozwoli wyeliminować możliwość motywowanego politycznie ograniczania lub wstrzymywania dostaw gazu do państw Europy Środkowej i Wschodniej.
  • Wyegzekwowanie od Gazpromu bezwzględnego wdrożenia wszystkich zasad III pakietu energetycznego wobec infrastruktury przesyłowej będącej własnością EuRoPol Gazu, łącznie z certyfikacją operatora.

Czytaj też:
Naftogaz Ukrainy wnioskuje o dołączenie do wniosku PGNiG ws. gazociągu Opal

Źródło: WPROST.pl