PKN Orlen i PGNiG uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław

PKN Orlen i PGNiG uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław

Zdjęcie ilustracyjne, PGNiG
Zdjęcie ilustracyjne, PGNiG Źródło:pgnig.pl
PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E – poinformował PKN Orlen. Jest to kolejne złoże w Wielkopolsce wspólnie zagospodarowane przez obie firmy.

„Złoże gazu Miłosław E, z którego spółki rozpoczęły wydobycie, leży na obszarze projektowym Płotki w gminie Miłosław (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Zostało ono udokumentowane w 2015 roku w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa (nr 32/96/p). Zasoby wydobywalne oszacowano na poziomie 680 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego, a prognozowana eksploatacja złoża potrwa 18 lat” – czytamy w komunikacie.

W ramach wspólnej inwestycji powstała nowoczesna oraz w pełni zautomatyzowana instalacja, której obsługa sprowadza się do okresowego nadzoru oraz okresowej konserwacji. Bieżąca kontrola oraz sterowanie procesem technologicznym odbywa się w sposób zdalny z oddalonej o ok. 30 km Kopalni Gazu Ziemnego Radlin, podano także.

„Podstawowym zadaniem instalacji jest wstępne oczyszczenie wydobywanego gazu, redukcja ciśnienia i niskotemperaturowa separacja płynów złożowych. Tak przygotowany surowiec jest przesyłany wybudowanym na potrzeby inwestycji 10-km rurociągiem do Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra, skąd jest transportowany do dalszego oczyszczenia w Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Po dostosowaniu jego parametrów do standardów paliwa gazowego, gaz zostaje skierowany do krajowej sieci przesyłowej” – czytamy dalej.

W ubiegłym roku, w ramach projektu Płotki, oba koncerny uruchomiły wydobycie gazu ze złoża Karmin. Z kolei w maju 2017 roku zakończone zostały prace wiertnicze w otworze Miłosław-5K/H. Uzyskany przepływ węglowodorów w trakcie testów złożowych potwierdził komercyjne nagromadzenie gazu ziemnego. Rozpoczęcie działań inwestycyjnych w celu zagospodarowania odwiertu i wydobycia węglowodorów planowane jest na koniec I kw. 2019 roku, podano również.

„Projekt Płotki to obszar obejmujący cztery koncesje w Wielkopolsce: Kórnik-Środa, Śrem-Jarocin, Jarocin-Grabina oraz Pyzdry. Na ich terenie znajduje się obecnie 8 złóż, z których prowadzone jest wspólne wydobycie, a jego poziom wynosi około 2 800 BOE/D. PGNiG posiada 51% udziałów i jest operatorem tego projektu. Natomiast Orlen Upstream, spółka celowa PKN Orlen w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dysponuje pozostałymi 49% udziałów” – podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews